Forskningsprojekt

Det bästa för mina barn. Nyblivna mödrar i den uppdelade staden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Maja är intresserad av etnicitets- och segregationsfrågor. I det planerande avhandlingsarbetet kommer hon att genomföra intervjuer med nyblivna mödrar i två bostadsområden för att undersöka hur de konstruerar etnicitet och "ras" men även kön och klass. En central fråga för studien är vilken betydelse bostadsområdet har för kvinnornas konstruktion av etnicitet, "ras" och nationell identitet.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet