This page in English

Forskningsprojekt

Handfunktionens utveckling hos barn och ungdomar med unilateral cerebral pares

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta longitudinella projekt studeras handfunktionens utveckling hos barn och ungdomar i åldern 18 månader - 18 år med unilateral cerebral pares. Primär mätmetod för handfunktion är Assisting Hand Assessment och barnen/ungdomarna undersöks regelbundet i syfte att skapa utvecklingskurvor som beskriver utveckling, samt identifiera faktorer som kan predicera utveckling av handfunktion. Flera delprojekt har publicerats, dels utvecklingskurvor för åldrarna 18 månader  - 12 år (Holmefur et al. 2010, Nordstrand et al. 2016), dels hur typ av hjärnskada kan predicera handfunktionens utveckling (Holmefur et al. 2013) samt ett projekt där eventuella långtidseffekter av träning med modifierad Constraint-Induced Movement Therapy studerades (Eliasson & Holmefur 2015).

Forskare

Samarbetspartners

  • Ann-Christin Eliasson, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Linda Nordstrand, Karolinska Institutet, Stockholm