This page in English

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Marie Holmefur

Marie Holmefur är leg. arbetsterapeut, disputerade vid Karolinska Institutet år 2009 och blev professor vid Örebro universitet 2018.

I sin forskning studerar Marie hur vi bättre kan mäta och skapa förutsättningar för ett förbättrat görande i vardagens aktiviteter hos personer med långvarig funktionsnedsättning. Marie disputerade på en avhandling om bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment (AHA) som mäter hur effektivt personer med unilateral funktionsnedsättning använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteterhandfunktion och forskar nu vidare om AHA (ahanetwork.se) och om handfunktionens utveckling hos barn med unilateral handfunktionsnedsättning. Marie har ett starkt intresse för instrumentutveckling och psykometri och hon använder både modern testteori (Raschanalys) och även klassisk testteori i sina studier.

Kognitiva nedsättningar kan vara en följd av bl a neuropsykiatrisk och psykisk funktionsnedsättning och leder ofta till svårigheter att hantera tid och strukturera sin vardag. Marie leder forskargruppen TOVA som utvärderar instrument och interventioner för att förbättra tidgshantering och vardagsstruktur, bland annat utvärderas interventionen Ha koll. Läs om Maria Wingrens doktorandprojekt här

I forskargruppen ÄLVA handleder Marie två doktorander som studerar livssituationen hos äldre personer som trots hög ålder och nedsatt funktionsförmåga bor kvar i sitt hem. Dessa äldre har ofta en utsatt situation där återkommande inläggningsperioder på sjukhus innebär risk för ytterligare försämrad förmåga att hantera sina vardagsaktiviteter. Vi studerar hur återinskrivning hos äldre kan förebyggas. Läs om Marie Jönssons doktorandprojekt här. Den utsatta situationen hos äldre leder ibland till att den äldre ansöker om plats på vård- och omsorgsboende. Efter pandemins inträde har köerna till vård- och omsorgsboende minskat och vi studerar vad det innebär för livssituationen i hemmet hos dessa utsatta äldre och deras anhöriga. Läs om Lisa Spangs doktorandprojekt här. 

Undervisning

Marie undervisar på grund-, avancerad och forskarnivå i områden som rör vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder, psykometri, evidensbaserat arbete och forskningsetik. Marie är huvudhandledare till tre doktorander i forskarutbildning:

Marie Jönsson, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet 
Lisa Spang, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet 
Maria Wingren, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet

Samt bihandledare till en doktorand:
Maria Ayob, doktorand i socialt arbete, Högskolan Dalarna 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Roshanay, A. H. , Janeslätt, G. , Wennberg, B. , Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2021). A group intervention for improving time management in people with intellectual disability. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 34 (5), 1269-1270.
Hugelius, K. , Nandain, C. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2021). The Reliability and Feasibility of the HESPER Web to Assess Perceived Needs in a Population Affected by a Humanitarian Emergency. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4).
Eldh, A. C. , Holmefur, M. , Luhr, K. & Wenemark, M. (2020). Assessing and reporting patient participation by means of patient preferences and experiences. BMC Health Services Research, 20 (1).
Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2020). Everyday activities at home: Experiences of older repeatedly readmitted people. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-8.
Hugelius, K. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2020). Perceived Needs Among Asylum Seekers in Sweden: A Mixed Methods Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4).
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. H. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Pilot Study of Let's Get Organized: A Group Intervention for Improving Time Management. American Journal of Occupational Therapy, 73 (5).
Lidström-Holmqvist, K. & Holmefur, M. (2019). The ADL taxonomy for persons with mental disorders: adaptation and evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26 (7), 524-534.
Janeslätt, G. K. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Holmefur, M. (2018). Assessment of time management skills: psychometric properties of the Swedish version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (3), 153-161.
Luhr, K. , Eldh, A. C. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Patient preferences for patient participation: Psychometric evaluation of The 4Ps tool in patients with chronic heart or lung disorders. Nordic journal of nursing research, 38 (2), 68-76.
Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: an observational study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2403-2415.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 58-68.
Louwers, A. , Beelen, A. , Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Development of the Assisting Hand Assessment for adolescents (Ad-AHA) and validation of the AHA from 18 months to 18 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (12), 1303-1309.
Nordstrand, L. , Eliasson, A. & Holmefur, M. (2016). Longitudinal development of hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy aged 18 months to 12 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (10), 1042-1048.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (5), 422-433.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Psychometric properties of a revised version of the Assisting Hand Assessment (Kids-AHA 5.0). Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (6), 618-624.
Hickisch, A. & Holmefur, M. (2016). Swedish Translation and Reliability of the Full Outline of Unresponsiveness Score. Journal of Neuroscience Nursing, 48 (4), 195-205.
Nordstrand, L. , Holmefur, M. , Kits, A. & Eliasson, A. (2015). Improvements in bimanual hand function after baby-CIMT in two-year old children with unilateral cerebral palsy: a retrospective study. Research in Developmental Disabilities, 41-42, 86-93.
Holmefur, M. , Sundberg, K. , Wettergren, L. & Langius-Eklöf, A. (2015). Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale using Rasch analysis. Quality of Life Research, 24 (6), 1455-1463.
Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.
Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.
Jarl, G. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and Orthotics International, 38 (1), 21-26.
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2013). Neuroradiology can predict the development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabilitation and Neural Repair, 27 (1), 72-78.
Gustafsson, M. , Hagberg, L. & Holmefur, M. (2011). Ten years follow-up of health and disability in people with acute traumatic hand injury: pain and cold sensitivity are long-standing problems. Journal of Hand Surgery - British and European Volume, 36 (7), 590-598.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 52 (4), 352-357.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Test-retest and alternate forms reliability of the assisting hand assessment. Journal of Rehabilitation Medicine, 41 (11), 886-891.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2007). Interrater and intrarater reliability of the Assisting Hand Assessment. American Journal of Occupational Therapy, 61 (1), 79-84.
Krumlinde-Sundholm, L. , Holmefur, M. , Kottorp, A. & Eliasson, A. (2007). The Assisting Hand Assessment: current evidence of validity, reliability, and responsiveness to change. Developmental Medicine & Child Neurology, 49 (4), 259-264.

Konferensbidrag

Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Ha koll!: pilotstudie av en arbetsterapeutisk gruppintervention som syftar till förbättrad tidshantering. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum, Nationell forskningskonferens, Stockholm, Sweden, 2-3 April, 2019.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Arvidsson, P. , Roshanai, A. , White, S. & Janeslätt, G. (2018). Let’s Get Organized: pilot study of an occupational therapy group intervention aimed to improve time management skills. Konferensbidrag vid WFOT-congress (World federation of occupational therapists, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version (ATMS-S). Konferensbidrag vid Nordic Network of Disability Research, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Prövning av validitet hos den svenska versionen av Assessment of Time Management Skills (ATMS-S). Konferensbidrag vid AT-Forum, Malmö, Sweden, May 10-11, 2017.
Holmefur, M. & Eliasson, A. (2015). Kan CIMT-träning vid 2-3 års ålder ge en bättre framtida utveckling av handfunktion hos barn med unilateral CP?. Konferensbidrag vid AT-Forum, Göteborg, 15-16 April, 2015.
Holmefur, M. & Krumlinde Sundholm, L. (2014). Psychometric properties of the revised Assisting Hand Assessment version 5.0. I: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2013). Psykometriska egenskaper hos den reviderade versionen av Assisting Hand Assessment (AHA). Konferensbidrag vid AT-Forum 2013, Stockholm, Sweden, April 24-25, 2013.
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2012). Factors that predict and correlate with development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy. Konferensbidrag vid 9th COTEC Congress of Occupational Therapy - Occupation Diversity for the Future, Stockholm, Sweden, 24-27 May, 2012.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2012). Psychometric properties of the revised Assisting Hand Assessment version 5.0. I: 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy. Konferensbidrag vid 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, October 10-13, 2012..
Holmefur, M. , Krumlinde Sundholm, L. , Bergström, J. , Hanna, S. , Kits, A. & Eliasson, A. (2011). Assisting Hand Assessment: continued development, psychometrics and longitudinal use. Konferensbidrag vid AT-Forum, Göteborg, Sweden, April 6-8, 2011.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. , Flodmark, O. , Kits, A. & Eliasson, A. (2010). Factors associated with development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: European Academy of Childhood Disability 22th Annual Meeting 2010, Brussels, Belgium. Konferensbidrag vid European Academy of Childhood Disability 22th Annual Meeting 2010, Brussels, Belgium, 26-29 May, 2010..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. , Flodmark, O. , Kits, A. & Eliasson, A. (2010). Factors associated with development of hand function in children with unilateral Cerebral Palsy. Konferensbidrag vid American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine Annual Meeting 2010 i Washington DC, USA, September 22-25, 2010.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: World Federation of Occupational Therapists Congress 2010, Santiago, Chile. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress 2010, Santiago, Chile, 4-7 May, 2010..
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. I: 3rd International Cerebral Palsy Conference. Konferensbidrag vid 3rd International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 18-21 February, 2009..
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Eliasson, A. (2008). Test-retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid the 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Zagreb, Croatia, 5-7 June, 2008..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2006). Rater reliability of the Assisting Hand Assessment. I: World Federation of Occupational Therapists Congress. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress, Sydney, Australia, 25-28 July, 2006..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2006). Rater reliability of the Assisting Hand Assessment. I: 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability. Konferensbidrag vid 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Barcelona, Spain, 19-21 October, 2006..