This page in English

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2153

Marie Holmefur

Om Marie Holmefur

Marie Holmefur är leg. arbetsterapeut och professor i arbetsterapi vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Marie disputerade på Karolinska Institutet år 2009 och blev professor 2018.

Maries forskningsintresse handlar om hur vardagsfungerande kan förbättras hos personer med långvarig funktionsnedsättning. Under sin forskarutbildning studerade Marie handfunktion hos barn med cerebral pares (CP), mer specifikt hur barn med unilateral CP kan använda sina båda händer tillsammans i tvåhandsaktiviteter. Marie har sedan 2003 arbetat med vidareutveckling och prövning av Assisting Hand Assessment (AHA) som syftar till att mäta och beskriva hur effektivt barn med unilateral CP använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteter. Marie bedriver fortsatta studier om AHA och om handfunktionens utveckling hos barn med unilateral handfunktionsnedsättning i samarbete med forskare på KI. Marie har ett starkt intresse för instrumentutveckling och psykometri och hon har använt både modern testteori (Raschanalys) och även klassisk testteori i sina studier.

Under senare år har Marie börjat intressera sig för kognitiv rehabilitering, närmare bestämt hur bristande förmåga till tidshantering påverkar dagligt liv och hur tidshantering kan förbättras inom ramen för TOVA-projektet (Tidshantering och vardagsstruktur).

Undervisning

Marie undervisar på grund- avancerad och forskarnivå i områden som rör vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder, psykometri och evidensbaserat arbete. Marie är handledare till doktorander i forskarutbildning.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Eldh, A. C. , Holmefur, M. , Luhr, K. & Wenemark, M. (2020). Assessing and reporting patient participation by means of patient preferences and experiences. BMC Health Services Research, 20 (1).
Hugelius, K. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2020). Perceived Needs Among Asylum Seekers in Sweden: A Mixed Methods Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4).
Lidström-Holmqvist, K. , Tollén, A. & Holmefur, M. (2020). Toward control over time: participants’ experiences of attending the group intervention Let’s Get Organized (LGO). American Journal of Occupational Therapy, 74 (4).
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. H. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Pilot Study of Let's Get Organized: A Group Intervention for Improving Time Management. American Journal of Occupational Therapy, 73 (5).
Lidström-Holmqvist, K. & Holmefur, M. (2019). The ADL taxonomy for persons with mental disorders: adaptation and evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26 (7), 524-534.
Janeslätt, G. K. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Holmefur, M. (2018). Assessment of time management skills: psychometric properties of the Swedish version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (3), 153-161.
Luhr, K. , Eldh, A. C. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Patient preferences for patient participation: Psychometric evaluation of The 4Ps tool in patients with chronic heart or lung disorders. Nordic journal of nursing research, 38 (2), 68-76.
Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: an observational study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2403-2415.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 58-68.
Louwers, A. , Beelen, A. , Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Development of the Assisting Hand Assessment for adolescents (Ad-AHA) and validation of the AHA from 18 months to 18 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (12), 1303-1309.
Nordstrand, L. , Eliasson, A. & Holmefur, M. (2016). Longitudinal development of hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy aged 18 months to 12 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (10), 1042-1048.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (5), 422-433.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Psychometric properties of a revised version of the Assisting Hand Assessment (Kids-AHA 5.0). Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (6), 618-624.
Hickisch, A. & Holmefur, M. (2016). Swedish Translation and Reliability of the Full Outline of Unresponsiveness Score. Journal of Neuroscience Nursing, 48 (4), 195-205.
Nordstrand, L. , Holmefur, M. , Kits, A. & Eliasson, A. (2015). Improvements in bimanual hand function after baby-CIMT in two-year old children with unilateral cerebral palsy: a retrospective study. Research in Developmental Disabilities, 41-42, 86-93.
Holmefur, M. , Sundberg, K. , Wettergren, L. & Langius-Eklöf, A. (2015). Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale using Rasch analysis. Quality of Life Research, 24 (6), 1455-1463.
Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.
Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.
Jarl, G. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and orthotics international, 38 (1), 21-26.
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2013). Neuroradiology can predict the development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabilitation and Neural Repair, 27 (1), 72-78.
Gustafsson, M. , Hagberg, L. & Holmefur, M. (2011). Ten years follow-up of health and disability in people with acute traumatic hand injury: pain and cold sensitivity are long-standing problems. Journal of Hand Surgery - British and European Volume, 36 (7), 590-598.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 52 (4), 352-357.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Test-retest and alternate forms reliability of the assisting hand assessment. Journal of Rehabilitation Medicine, 41 (11), 886-891.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2007). Interrater and intrarater reliability of the Assisting Hand Assessment. American Journal of Occupational Therapy, 61 (1), 79-84.
Krumlinde-Sundholm, L. , Holmefur, M. , Kottorp, A. & Eliasson, A. (2007). The Assisting Hand Assessment: current evidence of validity, reliability, and responsiveness to change. Developmental Medicine & Child Neurology, 49 (4), 259-264.

Konferensbidrag

Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2019). Barriers and Opportunities in Daily Occupations: From the Perspective of the Older Readmitted People. Konferensbidrag vid The International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, Gothenburg, May 23-25, 2019..
Lidström-Holmqvist, K. , Tollén, A. & Holmefur, M. (2019). Erfarenheter av att delta i gruppinterventionen Ha Koll! för personer med nedsatt tidshanteringsförmåga. Konferensbidrag vid Arbetsterapiform, Nationell forskningskonferens, Stockholm, Sweden, 2-3 April, 2019.
Spang, L. , Holmefur, M. , Hermansson, L. & Lidström-Holmqvist, K. (2019). Factors in daily life leading to the need for moving to a nursing home: Experiences from nursing home applicants. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER), Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Ha koll!: pilotstudie av en arbetsterapeutisk gruppintervention som syftar till förbättrad tidshantering. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum, Nationell forskningskonferens, Stockholm, Sweden, 2-3 April, 2019.
Forsberg, A. , Fredriksson, C. , Hermansson, L. , Holmefur, M. & Nilsagård, Y. (2019). Prescribing rolling walkers: A survey study of experiences from physiotherapists. Konferensbidrag vid World Confederation of Physiotherapists Congress, Geneva, Switzerland, 10-13 May, 2019..
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Arvidsson, P. , Roshanai, A. , White, S. & Janeslätt, G. (2018). Let’s Get Organized: pilot study of an occupational therapy group intervention aimed to improve time management skills. Konferensbidrag vid WFOT-congress (World federation of occupational therapists, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Linda, N. , Holmefur, M. & Eliasson, A. (2018). Longitudinal development of hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy, 18 months: 12 years of age. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress i Kapstaden, Cape Towm, South Africa, 21-25 May, 2018.
Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2018). Possibilities and hindrances in daily occupations for older readmitted people discharged to home. Konferensbidrag vid International Congress of the World Federation of Occupational Therapy (WFOT), Cape Town, South Africa, May 22-25, 2018.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective nursing advocacy: translation and psychometric evaluation of an instrument and a descriptive study of Swedish nurse anesthetists’ beliefs and actions. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2018, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2018). Test-retest reliability of a Swedish version of the Weekly Calendar Planning Activity (WCPA): a performance test of executive function. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress, Cape Town, 22-25 May, 2018..
Lidström-Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2017). Arbetsterapeuters praxismönster i relation till klienter med kognitiva nedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2017: nationell forskningskonferens, Göteborg, Sweden, 10-11 maj, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version (ATMS-S). Konferensbidrag vid Nordic Network of Disability Research, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
White, S. M. , Janeslätt, G. , Holmefur, M. & Lidström-Holmqvist, K. (2017). Assessment of Time Management Skills: Psychometric Properties of the Swedish Version (ATMS-S). Konferensbidrag vid AOTA Annual Conference & Expo 2017, Philadelphia, United States, 28 March-2 April, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Prövning av validitet hos den svenska versionen av Assessment of Time Management Skills (ATMS-S). Konferensbidrag vid AT-Forum, Malmö, Sweden, May 10-11, 2017.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). An observation study of Swedish registered nurse anesthetists perioperative patient advocacy. Konferensbidrag vid The Nordic congress for intensive care nurses and nurse anesthetists, Åbo, Finland, September 15-17, 2016.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid World Congress of Nurse Anesthetists (WCNA), Glasgow, Scotland, UK, May 13-16, 2016.
Holmefur, M. & Eliasson, A. (2015). Kan CIMT-träning vid 2-3 års ålder ge en bättre framtida utveckling av handfunktion hos barn med unilateral CP?. Konferensbidrag vid AT-Forum, Göteborg, 15-16 April, 2015.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2015). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2015), Copenhagen, Denmark, September 9-12, 2015.
Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2015). Reliabilitetsprövning av Weekly Calendar Planning Activity (WCPA): ett instrument för att mäta exekutiva funktioner. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2015: nationell forskningskonferens, Malmö, Sweden, 2015.
Holmefur, M. & Krumlinde Sundholm, L. (2014). Psychometric properties of the revised Assisting Hand Assessment version 5.0. I: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2013). Psykometriska egenskaper hos den reviderade versionen av Assisting Hand Assessment (AHA). Konferensbidrag vid AT-Forum 2013, Stockholm, Sweden, April 24-25, 2013.
Jarl, G. M. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2013). Test-retest reliability of the Orthotics and prosthetics users´ survey. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013..
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2012). Factors that predict and correlate with development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy. Konferensbidrag vid 9th COTEC Congress of Occupational Therapy - Occupation Diversity for the Future, Stockholm, Sweden, 24-27 May, 2012.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2012). Psychometric properties of the revised Assisting Hand Assessment version 5.0. I: 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy. Konferensbidrag vid 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, October 10-13, 2012..
Holmefur, M. , Krumlinde Sundholm, L. , Bergström, J. , Hanna, S. , Kits, A. & Eliasson, A. (2011). Assisting Hand Assessment: continued development, psychometrics and longitudinal use. Konferensbidrag vid AT-Forum, Göteborg, Sweden, April 6-8, 2011.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. , Flodmark, O. , Kits, A. & Eliasson, A. (2010). Factors associated with development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: European Academy of Childhood Disability 22th Annual Meeting 2010, Brussels, Belgium. Konferensbidrag vid European Academy of Childhood Disability 22th Annual Meeting 2010, Brussels, Belgium, 26-29 May, 2010..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. , Flodmark, O. , Kits, A. & Eliasson, A. (2010). Factors associated with development of hand function in children with unilateral Cerebral Palsy. Konferensbidrag vid American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine Annual Meeting 2010 i Washington DC, USA, September 22-25, 2010.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: World Federation of Occupational Therapists Congress 2010, Santiago, Chile. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress 2010, Santiago, Chile, 4-7 May, 2010..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2009). Hur utvecklas bimanuell förmåga hos barn (18 mån – 8 år) med unilateral CP? En longitudinell studie. Konferensbidrag vid AT-Forum, Stockholm, Sweden, 6-8 May, 2009.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. I: 3rd International Cerebral Palsy Conference. Konferensbidrag vid 3rd International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 18-21 February, 2009..
Holmefur, M. , Aarts, P. , Brian, H. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Test-retest och alternate forms reliabilitet hos Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid AT-Forum, Stockholm, Sweden, 6-8 May, 2009.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Eliasson, A. (2008). Test-retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid the 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Zagreb, Croatia, 5-7 June, 2008..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2008). Utveckling av bimanuell förmåga hos barn med CP hemiplegi. Konferensbidrag vid Habiliteringskonferens, Örebro, Sweden, 2008.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2007). Assisting Hand Assessment: Validity and Reliability for the age range 18 months to 12 years. Konferensbidrag vid AT-Forum, Stockholm, 19-20 April, 2007.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2006). Rater reliability of the Assisting Hand Assessment. I: World Federation of Occupational Therapists Congress. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress, Sydney, Australia, 25-28 July, 2006..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2006). Rater reliability of the Assisting Hand Assessment. I: 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability. Konferensbidrag vid 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Barcelona, Spain, 19-21 October, 2006..
Krumlinde-Sundholm, L. , Holmefur, M. & Eliasson, A. (2005). Validitet, reliabilitet och känslighet för förändring hos Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid AT-forum 2005, Sweden, 2005.

Manuskript