This page in English

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Holmefur

Marie Holmefur är leg. arbetsterapeut, disputerade vid Karolinska Institutet år 2009 och blev professor vid Örebro universitet 2018.

I sin forskning studerar Marie hur vi bättre kan mäta och skapa förutsättningar för ett förbättrat görande i vardagens aktiviteter hos personer med långvarig funktionsnedsättning. Marie disputerade på en avhandling om bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment (AHA) som mäter hur effektivt personer med unilateral funktionsnedsättning använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteterhandfunktion och forskar nu vidare om AHA (ahanetwork.se) och om handfunktionens utveckling hos barn med unilateral handfunktionsnedsättning. Marie har fördjuptat sitt intresse för instrumentutveckling och psykometri och hon använder både modern testteori (Raschanalys) och klassisk testteori i sina studier.

Att hantera tid och strukturera sin vardag är vanliga svårigheter i vardagen vid kognitiva nedsättningar till följd av bl a neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning. Marie leder forskargruppen Tidshantering och vardagsstruktur (TOVA) som utvärderar instrument och interventioner för att förbättra tidgshantering och vardagsstruktur, bland annat utvärderas interventionen Ha koll. Läs om Maria Wingrens doktorandprojekt här

I forskargruppen ÄLVA handleder Marie två doktorander som studerar livssituationen hos äldre personer som trots hög ålder och nedsatt funktionsförmåga bor kvar i sitt hem. Dessa äldre har ofta en utsatt situation där återkommande inläggningsperioder på sjukhus innebär risk för ytterligare försämrad förmåga att hantera sina vardagsaktiviteter. Vi studerar hur återinskrivning hos äldre kan förebyggas. Läs om Marie Jönssons doktorandprojekt här. Den utsatta situationen hos äldre leder ibland till att den äldre ansöker om plats på vård- och omsorgsboende. Efter pandemins inträde har köerna till vård- och omsorgsboende minskat och vi studerar vad det innebär för livssituationen i hemmet hos dessa utsatta äldre och deras anhöriga. Läs om Lisa Spangs doktorandprojekt här. 

Undervisning

Marie undervisar på grund-, avancerad och forskarnivå i områden som rör vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder, psykometri, evidensbaserat arbete och forskningsetik. 

Marie är huvudhandledare till tre doktorander i forskarutbildning:

Marie Jönsson, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet 
Lisa Spang, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet 
Maria Wingren, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet,

samt bihandledare till en doktorand:
Maria Ayob, doktorand i socialt arbete, Högskolan Dalarna 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Wingren, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanai, A. , Arvidsson, P. , Janeslott, G. , White, S. M. & Holmefur, M. (2021). Improved Time Management Skills After the Intervention Let's Get Organized Are Maintained Over Time. American Journal of Occupational Therapy, 75 (Suppl. 2).
Wingren, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanai, A. H. , Arvidsson, P. , Janeslätt, G. , White, S. & Holmefur, M. (2021). One-year follow-up after the time management group intervention Let's Get Organized. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-10.
Hugelius, K. , Nandain, C. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2021). The Reliability and Feasibility of the HESPER Web to Assess Perceived Needs in a Population Affected by a Humanitarian Emergency. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4).
Lidström-Holmqvist, K. , Tollén, A. & Holmefur, M. (2021). Toward Control Over Time: Participant Experience of Attending the Let's Get Organized Group Intervention. American Journal of Occupational Therapy, 75 (5).
Eldh, A. C. , Holmefur, M. , Luhr, K. & Wenemark, M. (2020). Assessing and reporting patient participation by means of patient preferences and experiences. BMC Health Services Research, 20 (1).
Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2020). Everyday activities at home: Experiences of older repeatedly readmitted people. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-8.
Hugelius, K. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2020). Perceived Needs Among Asylum Seekers in Sweden: A Mixed Methods Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4).
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. H. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Pilot Study of Let's Get Organized: A Group Intervention for Improving Time Management. American Journal of Occupational Therapy, 73 (5).
Lidström-Holmqvist, K. & Holmefur, M. (2019). The ADL taxonomy for persons with mental disorders: adaptation and evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26 (7), 524-534.
Janeslätt, G. K. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Holmefur, M. (2018). Assessment of time management skills: psychometric properties of the Swedish version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (3), 153-161.
Luhr, K. , Eldh, A. C. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Patient preferences for patient participation: Psychometric evaluation of The 4Ps tool in patients with chronic heart or lung disorders. Nordic journal of nursing research, 38 (2), 68-76.
Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: an observational study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2403-2415.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 58-68.
Louwers, A. , Beelen, A. , Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Development of the Assisting Hand Assessment for adolescents (Ad-AHA) and validation of the AHA from 18 months to 18 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (12), 1303-1309.
Nordstrand, L. , Eliasson, A. & Holmefur, M. (2016). Longitudinal development of hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy aged 18 months to 12 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (10), 1042-1048.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (5), 422-433.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Psychometric properties of a revised version of the Assisting Hand Assessment (Kids-AHA 5.0). Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (6), 618-624.
Hickisch, A. & Holmefur, M. (2016). Swedish Translation and Reliability of the Full Outline of Unresponsiveness Score. Journal of Neuroscience Nursing, 48 (4), 195-205.
Nordstrand, L. , Holmefur, M. , Kits, A. & Eliasson, A. (2015). Improvements in bimanual hand function after baby-CIMT in two-year old children with unilateral cerebral palsy: a retrospective study. Research in Developmental Disabilities, 41-42, 86-93.
Holmefur, M. , Sundberg, K. , Wettergren, L. & Langius-Eklöf, A. (2015). Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale using Rasch analysis. Quality of Life Research, 24 (6), 1455-1463.
Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.
Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.
Jarl, G. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and Orthotics International, 38 (1), 21-26.
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2013). Neuroradiology can predict the development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabilitation and Neural Repair, 27 (1), 72-78.
Gustafsson, M. , Hagberg, L. & Holmefur, M. (2011). Ten years follow-up of health and disability in people with acute traumatic hand injury: pain and cold sensitivity are long-standing problems. Journal of Hand Surgery - British and European Volume, 36 (7), 590-598.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 52 (4), 352-357.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Test-retest and alternate forms reliability of the assisting hand assessment. Journal of Rehabilitation Medicine, 41 (11), 886-891.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2007). Interrater and intrarater reliability of the Assisting Hand Assessment. American Journal of Occupational Therapy, 61 (1), 79-84.
Krumlinde-Sundholm, L. , Holmefur, M. , Kottorp, A. & Eliasson, A. (2007). The Assisting Hand Assessment: current evidence of validity, reliability, and responsiveness to change. Developmental Medicine & Child Neurology, 49 (4), 259-264.

Konferensbidrag

Spang, L. , Holmefur, M. , Hermansson, L. & Lidström-Holmqvist, K. (2019). Factors in daily life leading to the need for moving to a nursing home: Experiences from nursing home applicants. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER), Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Ha koll!: pilotstudie av en arbetsterapeutisk gruppintervention som syftar till förbättrad tidshantering. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum, Nationell forskningskonferens, Stockholm, Sweden, 2-3 April, 2019.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Arvidsson, P. , Roshanai, A. , White, S. & Janeslätt, G. (2018). Let’s Get Organized: pilot study of an occupational therapy group intervention aimed to improve time management skills. Konferensbidrag vid WFOT-congress (World federation of occupational therapists, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Linda, N. , Holmefur, M. & Eliasson, A. (2018). Longitudinal development of hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy, 18 months: 12 years of age. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress i Kapstaden, Cape Towm, South Africa, 21-25 May, 2018.
Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2018). Possibilities and hindrances in daily occupations for older readmitted people discharged to home. Konferensbidrag vid International Congress of the World Federation of Occupational Therapy (WFOT), Cape Town, South Africa, May 22-25, 2018.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective nursing advocacy: translation and psychometric evaluation of an instrument and a descriptive study of Swedish nurse anesthetists’ beliefs and actions. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2018, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2018). Test-retest reliability of a Swedish version of the Weekly Calendar Planning Activity (WCPA): a performance test of executive function. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress, Cape Town, 22-25 May, 2018..
Lidström-Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2017). Arbetsterapeuters praxismönster i relation till klienter med kognitiva nedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2017: nationell forskningskonferens, Göteborg, Sweden, 10-11 maj, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version (ATMS-S). Konferensbidrag vid Nordic Network of Disability Research, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
White, S. M. , Janeslätt, G. , Holmefur, M. & Lidström-Holmqvist, K. (2017). Assessment of Time Management Skills: Psychometric Properties of the Swedish Version (ATMS-S). Konferensbidrag vid AOTA Annual Conference & Expo 2017, Philadelphia, United States, 28 March-2 April, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Prövning av validitet hos den svenska versionen av Assessment of Time Management Skills (ATMS-S). Konferensbidrag vid AT-Forum, Malmö, Sweden, May 10-11, 2017.