Forskningsprojekt

En värdefull skola

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ingemar Engström

Projektet En värdefull skola - en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation till skolans värdegrund och barnkonventionen är ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap och medicin (barn- och ungdomspsykiatri) och Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (pedagogik) vid Örebro universitet. 
 Under senare år har en rad olika program utvecklats för att bedriva främjande och förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa i svensk skola. Flera projekt har syftat till att värdera det vetenskapliga stödet för effekter av program av olika slag. Målet är att endast evidensbaserade metoder bör användas i skolan. En viktig utgångspunkt i föreliggande projekt är att effektivitet inte är en tillräcklig grund för rekommendationer av främjande och förebyggande program i skolan. Detta projekt syftar till att undersöka vilka centrala värden som dessa program bygger på och hur de överensstämmer med skolans demokratiska värdegrund och med barnkonventionen.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)