Forskningsprojekt

Sjukfrånvaro hos kvinnor anställda vid Örebro Läns Landsting - riskfaktorer och diagnoser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Lars-Gunnar Gunnarsson

Forskningsämne

Kvinnor som arbetar i vård och omsorg har enligt Försäkringskassans statistik högst sjukfrånvaro. Den baseras på sjuktillfällen med mer än två veckors sjukfrånvaro, vilket bara utgör hälften av den totala sjukfrånvaron. Många kvinnor (kanske de flesta) i landstingens sjukvård arbetar oregelbundna arbetstider, vilket visat sig vara en betydande negativ arbetsmiljöfaktor. Syftet med detta projekt är att kartlägga hur oregelbundna arbetstider, ålder, avstånd till arbetsplatsen, hemmavarande småbarn och tidigare sjukskrivningsdiagnoser påverkar aktuell sjukfrånvaron och aktuella sjukskrivningsdiagnoser. Data har inhämtats från det personaladministrativa systemet vid ÖLL med uppgift om: veckoarbetstid, sjukfrånvaro, födelseår, yrkestitel, arbetsplats/enhet, antal VAB-dagar under året samt avstånd från hemadress till arbetsplatsen. Från Försäkringskassans statistikenhet har inhämtats uppgifter om sjukskrivningsdiagnoser (gäller sjukfall > 14 dgr) under 2011 samt för åren 2001-2010. Dataanalyser är påbörjade.

Samarbetspartners

  • Ing-Liss Bryngelsson, Örebro läns landsting
  • Pierre Mood, Västmanlands läns landsting