This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av Insatser, Risk- och Skyddsbedömningar för våldsutsatta barn (IRISK)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet innehåller tre delar
I. Utveckling av bedömningsinstrument för kartläggning av våldsutsatthet och psykisk ohälsa, samt utveckling av metoder för risk-/skyddsbedömningar avseende barn som bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående och deras våldsutsatta förälder.

II. Utveckling och utprövning av en modell för insatstrappa dvs. hur barn som bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående ska få en insats som svarar mot barnets behov.

III. Införande och preliminär utprövning av genomförbarhet avseende stödinsatser för barn som bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående som i internationella studier visat sig ha god effekt.

Anders Broberg är projektledare för hela projektet, Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet, är vice projektledare. Åsa Källström Cater är ansvarig för ett delprojekt.

Forskare

Finansiärer

  • Socialstyrelsen

Samarbetspartners

  • Anders Broberg, Göteborgs universitet
  • Clara Iversen, Uppsala universitet
  • Karin Grip, Umeå universitet
  • Kjerstin Almqvist, Psykiatrins FoU-enhet, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet
  • Maria Eriksson, Mälardalens högskola
  • Ole Hultman, Göteborgs universitet
  • Ulf Axberg, Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR