Amy Loutfi, informationsteknologi

Amy Loutfi

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi. Hon forskar om intelligenta sensorsystem och hur de fungerar i olika miljöer och tillsammans med människor.

1978 Född i Saint John, Kanada

2006 Disputerade i datavetenskap vid Örebro universitet med avhandlingen Electronic Noses for Robots and Intelligent Systems

2011 Docent i informationsteknologi vid Örebro universitet

2015 Professor i informationsteknologi vid Örebro universitet

– Det finns sensorer överallt men det är fortfarande en utmaning att analysera den data som sensorerna samlar in. Min forskning handlar om hur vi med hjälp av artificiell intelligens kan analysera information som olika tekniska lösningar producerar – och göra den användbar.

Amy Loutfi är framför allt intresserad av data som samlas in från sensorer som är utspridda i olika miljöer eller placerade på en robot. Hon har undersökt traditionella sensorsystem som samlar in information som de kan "se" men också nyare system som "luktar" – de samlar in lukter med hjälp av gas-sensorer.

– Jag har studerat hur vi kan omvandla informationen som sensorerna samlar in, som tenderar att presenteras som siffror, till vad vi kallar semantisk information, det vill säga information som betyder något för människor. Med andra ord hur vi kan gå från siffror till ord.

Målet är att forska fram IT-verktyg som lätt plockar fram den information som är betydelsefull och omvandlar data till nyttig information för alla som kan tänka sig att använda den.

Analysen av sensordata är alltså viktig för att informationen ska bli meningsfull för människor. Samtidigt är det viktigt att förstå hur människor som inte är vana vid teknik så som autonoma system och robotar förstår och interagerar med dem.

– Jag är intresserad av hur människor och maskiner samspelar. Jag undersöker hur robotar och människor fungerar tillsammans och om sensorer kan användas för att beskriva kvaliteten på interaktionen.

Amy Loutfi har i sin forskning studerat flera olika applikationer där sensorsystem arbetar i nära samarbete med människor. Hon arbetar oftast med människor i deras hem men även i andra miljöer.

– För att robotar ska kunna fungera självständigt och utföra sina uppgifter i framtidens hem och industrier måste de kunna tolka sin omgivning.

Hon berättar att hon själv upplevt hur mycket världen förändrades tack vare datorer och internet och att robotiken är nästa stora teknikutveckling. Hon menar att vi i dag kan tänka oss olika sätt som vi kan använda oss av robotar men att vi inte har en aning om vart utvecklingen kommer att ta oss.

– Men målet med min forskning är i slutändan inte ett tekniskt mål – mitt främsta syfte är att bygga bättre sensorsystem som ska vara till hjälp för människor.