This page in English

Magnus Löfstrand - ny professor 2017

Porträtt på Magnus Löfstrand.

Magnus Löfstrand är professor i maskinteknik. Hans forskning handlar mycket om att ta fram metoder för att hjälpa industrin att producera så mycket som möjligt utifrån så lite resurser som möjligt, viket skapar många intressanta maskintekniska forskningsfrågor.

Fakta:

  • 1974 Född i Mölndal
  • 2007 Disputerade i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen "A modelling and simulation approach for linking design activities to business decisions."
  • 2007-2015 Forskare i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, därefter forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet
  • 2015 Docent i produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola.
  • 2016 Professor i maskinteknik vid Örebro universitet

Läs mer om Magnus Löfstrand

– På så sätt minskar påverkan på miljön och företagen får en helt ny möjlighet att ställa krav på sina leverantörer för att säkerställa att systemen arbetar under optimala omständigheter, säger Magnus Löfstrand.

Han använder ofta metoder och verktyg i sin forskning som baseras på maskintekniska och informationstekniska data, med syftet att öka kunskapen om maskintekniska tillämpningar.

Ett mål är att ta fram metoder och verktyg för att utveckla produkter och maskiner med hög tillgänglighet och med hög verkningsgrad, för att kunna utforma produktionsprocesser med så få oplanerade stopp som möjligt. Sådana verktyg inkluderar systemsimuleringsmodeller, med vars hjälp man kan ställa in lämpliga driftsparametrar för både hårdvara och supportsystem.

– Genom att jämföra alternativa utvecklingslösningar, utvärdera industriell utvecklingskapacitet och effekter av olika utvecklingsval i termer av tid, kostnad och kvalitet, går det att ta fram ett bättre beslutsunderlag och därigenom bättre produkter, snabbare än vad som var möjligt tidigare.

För uppgraderingar och nyinstallationer kan simuleringsmodellen leda fram till nya optimala lösningar, och företagen får nya möjligheter att ställa krav på sina leverantörer – och produktionen blir mer miljöanpassad.

– Vetenskapen, min forskning, stödjer på så sätt industriell utveckling av hållbara produktionsprocesser – och en konkurrenskraftig produktion. Industrin präglas idag av ständigt nya krav i ett allt högre tempo. Jag kan bidra med kunskap om hur ingenjörsarbete kan förbättras.

Magnus Löfstrand är också examinerad svensk skidlärare – med internationell examen och först i Sverige med specialiteten Telemark. Dessutom har han svart bälte i hapkido och taekwondo.