Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Socialt arbete

Socialt arbete är ett mångteoretiskt ämne och huvudämnet inom socionomprogrammet. Socialt arbete fokuserar på hur olika sociala processer i samhället påverkar människors livssituation. Socialt arbete verkar för social förändring, utveckling och frigörelse av människors resurser med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Att studera socialt arbete innebär att du utvecklar ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt, vilket bl.a. innebär förmåga till kritisk reflektion, etisk medvetenhet och ett respektfullt bemötande av människor. Du kommer att uppnå de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt på individ- och familjenivå, grupp- och organisationsnivå samt på samhällelig nivå.

Enhetschef

Anna Petersén

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Anna Petersén

E-post:

Telefon: 019 303445

Rum: L2351

Anna Petersén

Biträdande enhetschef

John Brauer

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: John Brauer

E-post:

Telefon: 019 302147

Rum: L2302

John Brauer

Ämnesansvarig

Björn Johansson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Björn Johansson

E-post:

Telefon: 019 303502

Rum: L2363

Björn Johansson

Programansvarig Socionomprogrammet

Munir Dag

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Munir Dag

E-post:

Telefon: 019 303848

Rum: L2314

Programansvarig Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Katarina Hjortgren

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Katarina Hjortgren

E-post:

Telefon: 019 301376

Rum: L2349

Katarina Hjortgren

Administration

Studievägledning Socionomprogrammet och Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Maria Holma 
E-post: This is an email address 
Telefon: 019-301366
Rumsnummer: L2525

Utbildning- och forskningsadministration  

Socionomprogrammet

Maja Thurfjell, termin 1-4
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303499
Rumsnummer: L2471

Josefin Stensson, termin 5-7
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303493
Rumsnummer: L2477

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Maja Thurfjell
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303499
Rumsnummer: L2471

Fristående kurser

Josefin Stensson
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303493
Rumsnummer: L2477

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Josefine Stensson och Maja Thurfjell
Socionomprogrammet: This is an email address 
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet: This is an email address

Forskning och forskarutbildning

Clara Lundkvist
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301418
Rumsnummer: L2453