Institutionen för hälsovetenskaper

Enheten för administration

I Prismahusets entréplan finns institutionens administration. Här träffar du studievägledare, utbildnings- och forskningsadministratörer samt VFU-handläggare.

Expedition Prismahuset

Tidsbokning för digitalt möte
eller telefonmöte:
This is an email address

E-postadresser för ärenden som gäller...

 • Grundutbildning, resultatrapportering eller registrering
  This is an email address
 • Forskning eller utbildning på forskarnivå
  This is an email address
 • Utbildning, utbildningsval och framtida yrkesliv
  This is an email address
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  This is an email address

Enhetschef

Diederic Brummer

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Diederic Brummer

E-post:

Telefon: 019 301459

Rum: P2129

Diederic Brummer

Studievägledning

Jannie Agirman-Lexö

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jannie Agirman-Lexö

E-post:

Telefon: 019 301207

Rum: P1140

Jannie Agirman-Lexö

Emma Johansson

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Emma Johansson

E-post:

Telefon: 019 303097

Rum: P1136

Erika Wretman

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Erika Wretman

E-post:

Telefon: 019 303181

Rum: P1144

Erika Wretman

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ann-Kristine Andersson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Kristine Andersson

E-post:

Telefon: 019 303691

Rum: P1147

Lisa Eriksson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Lisa Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303506

Rum: P1141

Lisa Eriksson

Josephine Fritiofsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Josephine Fritiofsson

E-post:

Telefon: 019 303256

Rum: P1145

Sofia Göransson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Sofia Göransson

E-post:

Telefon: 019 303849

Rum: P1149

Sofia Göransson

Sissela Ivhall

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Sissela Ivhall

E-post:

Telefon: 019 303222

Rum: P1137

Sissela Ivhall

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang

Anna Melander

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Anna Melander

E-post:

Telefon: 019 303492

Rum: P1149

Anna Melander

Susanne Rasmussen

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Susanne Rasmussen

E-post:

Telefon: 019 303592

Rum: P1143

Susanne Rasmussen

Utbildning på forskarnivå och forskning

Johanna Hulldin

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Johanna Hulldin

E-post:

Telefon: 019 301262

Rum: P2123

Johanna Hulldin

Caroline Larsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Caroline Larsson

E-post:

Telefon: 019 301321

Rum: P2117

Caroline Larsson

Nina Ramezani

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Nina Ramezani

E-post:

Telefon: 019 303075

Rum: P2119

Nina Ramezani

VFU-handläggning

Ann-Charlotte Hillberg

Tjänstetitel: VFU-samordnare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Charlotte Hillberg

E-post:

Telefon: 019 303829

Rum: P1142

Ann-Charlotte Hillberg

Pernilla Holmquist

Tjänstetitel: VFU-handläggare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Pernilla Holmquist

E-post:

Telefon: 019 303580

Rum: P1151

Pernilla Holmquist