Institutionen för hälsovetenskaper

Mentorstöd

Institutionen för hälsovetenskaper driver under 2023-24 ett pilotprojekt för mentorstöd till forskare.

Mentorstöd syftar till att ge forskare en akademiskt mer erfaren samtalspartner. Genom kontakten får den mer juniora forskaren (adepten) stöd och råd i frågor som rör karriärplanering, samarbeten, akademiska vägval och liknande. Mentorn fungerar alltså inte som rådgivare i frågor som rör forskning eller metodfrågor utan främst som akademisk coach. Det innebär samtidigt att parterna kan komma från olika ämnen och vetenskapstraditioner - det viktiga är viljan till utbyte av erfarenheter. Stödet är tänkt att ge både adept och mentor nya och värdefulla insikter.

För den som deltar i mentorstödsprojektet gäller följande: 

  • Mentorstödet gäller under ett år från och med den 1 mars 2023 med minst två träffar per termin.
  • När året är till ända avslutas mentorskapet om inte adepten föreslår ytterligare ett år, varpå mentorn kan avböja eller fortsätta kontakten.
  • Vid första träffen görs en överenskommelse om innehåll och form utifrån adeptens behov.
  • Ingen ersättning utges.
  • En mentor bör vara disputerad sedan några år, dvs från nära docentur upp till senior professor.
  • Institutionens professorer ansvarar för matchning av mentor-adept. Om lämplig mentor saknas på institutionen är ambitionen att ge stöd i att hitta en extern mentor. Vid många intresseanmälningar prioriteras mer juniora forskare som adepter.

Kontaktperson

Marie Holmefur

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Marie Holmefur

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur

Nicholas Ståhl Haldosen

Befattning: Utredare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Nicholas Ståhl Haldosen

E-post:

Telefon: 019 302436

Rum: P1125

Nicholas Ståhl Haldosen