Institutionen för hälsovetenskaper

Mentorstöd

Institutionen för hälsovetenskaper har ett program för mentorstöd till juniora forskare. Nästa omgång startar hösten 2024.

Mentorstöd syftar till att ge forskare en akademiskt mer erfaren samtalspartner. Genom kontakten får den mer juniora forskaren (adepten) stöd och råd i frågor som rör karriärplanering, samarbeten, akademiska vägval och liknande. Mentorn fungerar alltså inte som rådgivare i frågor som rör forskning eller metodfrågor utan främst som akademisk coach. Det innebär samtidigt att parterna kan komma från olika ämnen och vetenskapstraditioner - det viktiga är viljan till utbyte av erfarenheter. Stödet är tänkt att ge både adept och mentor nya och värdefulla insikter.

För den som deltar i mentorstödsprojektet gäller följande: 

  • Mentorstödet gäller under ett år från och med den 1 september 2024 med minst två träffar per termin.
  • När året är till ända avslutas mentorskapet om inte adepten föreslår ytterligare ett år, varpå mentorn kan avböja eller fortsätta kontakten.
  • Vid första träffen görs en överenskommelse om innehåll och form utifrån adeptens behov.
  • Ingen ersättning utges.
  • En mentor bör vara disputerad sedan några år, dvs från nära docentur upp till senior professor.
  • Institutionens professorer ansvarar för matchning av mentor-adept. Om lämplig mentor saknas på institutionen är ambitionen att ge stöd i att hitta en extern mentor. Vid många intresseanmälningar prioriteras mer juniora forskare som adepter.

Kontaktpersoner

Marie Holmefur

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Marie Holmefur

E-post: bWFyaWUuaG9sbWVmdXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur

Nicholas Ståhl Haldosen

Befattning: Utredare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Nicholas Ståhl Haldosen

E-post: bmljaG9sYXMuc3RhaGwtaGFsZG9zZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 302436

Rum: P2321