Institutionen för hälsovetenskaper

Möt våra professorer

Institutionen för hälsovetenskaper har tio professorer, två professorer emeriti, tre adjungerade professorer, en affilierad professor samt en gästprofessor.

Porträttbild av Dimitri Beeckman

Dimitri forskning kretsar kring hud- och sårforskning, kliniska prövningar, omvårdnadsutbildning och implementeringskunskap.

Dimitris profilsida

Karin Blomberg

Karin forskar framför allt om hur relationsskapande vård kan främjas och hur värdighet kan bevaras hos personer som är svårt sjuka. 

Karins profilsida

Läs mer om Karin

 

Porträttbild av Christer Ericsson.

Christer handleder och undervisar vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Christers profilsida

Mats Eriksson

Mats forskning handlar mycket om smärta hos nyfödda, men också om större barn.

Läs mer om Mats

Mats profilsida

Foto som föreställer Håkan Geijer.

Håkans forskning är huvudsakligen inriktad mot stråldoser och bildkvalitet inom radiologin, initialt mest konventionell röntgen men på senare år mer och mer inom datortomografi.

Läs mer om Håkan

Håkans profilsida

 

Liselotte Hermansson

Liselotte forskar om hur armproteser påverkar vardagen för människor som föds utan armar eller händer, eller för dem som senare i livet drabbas av armamputation.

Läs mer om Liselotte

Liselottes profilsida

Marie Holmefur

Maries forskning handlar om vardagens aktiviteter och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utföra de aktiviteter de vill, behöver eller måste i sin vardag.

Läs mer om Marie

Maries profilsida

Fawzi Kadi

Fawzis forskningsfokus ligger på biologiska mekanismer bakom sarkopeni och åldersrelaterade inflammation, "inflammaging", samt utveckling av preventiva icke-farmakologiska interventioner som syftar till att främja ett hälsosamt åldrande och som baseras på fysisk aktivitet samt nutrition.

Fawzis profilsida

Annica Kihlgren

Annicas tid som sjuksköterska inom akutsjukvård och kommunal vård gav hennes insikt om den utsatthet som många äldre befinner sig i. Idag är hennes forskning inriktad på att förbättra vården.

Läs mer om Annica

Annicas profilsida

Lars-Olov Lundqvist

Lars-Olov forskar om funktionshinder med tonvikt på hälsa vid psykisk och fysisk funktionsnedsättning ur ett livsperspektiv.

Läs mer om Lars-Olov

Lars-Olovs profilsida

Porträttbild av Claes Möller.

Claes bedriver audiologisk forskning kring bl.a. genetiska hörselnedsättningar, Ushers syndrom och dövblindhet. 

Claes profilsida

Porträttbild på Margareta Möller

Margaretas forskningsområde spänner mellan äldre, osteoporos och fall och interventionsstudier för tonåringar med psykosomatiska besvär.

Margaretas profilsida

Eewa Nånberg

Eewa forskar om hur exponering för kemikalier kan påverka vårt immunförsvar och nervsystem. 

Läs mer om Eewa

Eewas profilsida

Elisabet Welin

Elisabets mål är att förbättra vården för patienter med reumatiska sjukdomar – med bättre bemötande och en vård som är mer anpassad efter patientens behov.

Läs mer om Elisabet

Elisabets profilsida

Mikael Quennerstedt

Mikaels forskning handlar om undervisningsinnehåll, lärandeinnehåll och styrningsprocesser i relation till skolämnet idrott och hälsa, hälsoundervisning samt hur frågor om hälsa påverkar utbildning i mer generell mening. 

Mikaels profilsida

Marie Öhman

Marie forskar om hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring mellan barn och vuxna.

Läs mer om Marie

Maries profilsida

Porträttbild på Annika Östman Wernersson. Foto: Gustav Mårtensson