This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Möt våra professorer

Institutionen för hälsovetenskaper har åtta professorer, två professorer emeriti, fyra adjungerade samt fyra affilierade professorer. Kopplade till institutionens utbildningar är också två professorer vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Porträttbild professor Agneta Anderzén Carlsson

Agneta Anderzén Carlsson

Agnetas forskning är primärt inriktad på upplevelser och erfarenheter av vad det innebär att vara människa i en viss given situation. Det kan i vid bemärkelse vara patienters eller anhörigas erfarenhet av sjukdom eller behandling som studeras. Agneta har ett speciellt fokus på barn och familjers hälsa och välbefinnande, och är också ivolverad i psykosocial forskning rörande personer med dövblindhet.  

Agnetas profilsida

Porträttbild av Dimitri Beeckman

Dimitri Beeckman

Dimitris forskning kretsar kring hud- och sårforskning, kliniska prövningar, omvårdnadsutbildning och implementeringskunskap.

Dimitris profilsida

Läs mer om Dimitri

Karin Blomberg

Karin Blomberg

Karin forskar framför allt om hur relationsskapande vård kan främjas och hur värdighet kan bevaras hos personer som är svårt sjuka. 

Karins profilsida

Läs mer om Karin

 

Porträttbild av Christer Ericsson.

Christer Ericsson

Christer handleder och undervisar vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Christers profilsida

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Mats forskning handlar mycket om smärta hos nyfödda, men också om större barn.

Läs mer om Mats

Mats profilsida

Foto som föreställer Håkan Geijer.

Håkan Geijer

Håkans forskning är huvudsakligen inriktad mot stråldoser och bildkvalitet inom radiologin, initialt mest konventionell röntgen men på senare år mer och mer inom datortomografi.

Läs mer om Håkan

Håkans profilsida

 

Liselotte Hermansson

Liselotte Hermansson

Liselotte forskar om hur armproteser påverkar vardagen för människor som föds utan armar eller händer, eller för dem som senare i livet drabbas av armamputation.

Läs mer om Liselotte

Liselottes profilsida

Marie Holmefur

Marie Holmefur

Maries forskning handlar om vardagens aktiviteter och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utföra de aktiviteter de vill, behöver eller måste i sin vardag.

Läs mer om Marie

Maries profilsida

Fawzi Kadi

Fawzi Kadi

Fawzis forskningsfokus ligger på biologiska mekanismer bakom sarkopeni och åldersrelaterade inflammation, "inflammaging", samt utveckling av preventiva icke-farmakologiska interventioner som syftar till att främja ett hälsosamt åldrande och som baseras på fysisk aktivitet samt nutrition.

Fawzis profilsida

Foto av Mats G. Karlsson taget av Elin Abelson, Region Örebro län 2021.

Mats G. Karlsson

Mats forskar inom området patologi och klinisk laboratoriemedicin.

Läs mer på Mats profilsida

Annica Kihlgren

Annica Kihlgren

Annicas tid som sjuksköterska inom akutsjukvård och kommunal vård gav hennes insikt om den utsatthet som många äldre befinner sig i. Idag är hennes forskning inriktad på att förbättra vården.

Läs mer om Annica

Annicas profilsida

Lars-Olov Lundqvist

Lars-Olov Lundqvist

Lars-Olov forskar om funktionshinder med tonvikt på hälsa vid psykisk och fysisk funktionsnedsättning ur ett livsperspektiv.

Läs mer om Lars-Olov

Lars-Olovs profilsida

Porträttbild av Elina Mäki-Torkko. Foto: Örebro universitet.

Elina Mäki-Torkko

Elinas forskning handlar bland annat om epidemiologi av hörselnedsättningar hos äldre samt nyttan av cochleaimplantat hos vuxna. 

Elinas profilsida

Porträttbild av Claes Möller.

Claes Möller

Claes bedriver audiologisk forskning kring bl.a. genetiska hörselnedsättningar, Ushers syndrom och dövblindhet. 

Claes profilsida

Porträttbild på Margareta Möller

Margareta Möller

Margaretas forskningsområde spänner mellan äldre, osteoporos och fall och interventionsstudier för tonåringar med psykosomatiska besvär.

Margaretas profilsida

Eewa Nånberg

Eewa Nånberg

Eewa forskar om hur exponering för kemikalier kan påverka vårt immunförsvar och nervsystem. 

Läs mer om Eewa

Eewas profilsida

Porträttbild professor Agneta Schröder.

Agneta Schröder

Agnetas huvudsakliga forskningsområde är vårdkvalitet inom psykiatrisk vård. Forskningen inom området vårdkvalitet inom psykiatrisk vård syftar i huvudsak till att utveckla och utvärdera instrument för att mäta vårdens kvalitet inom psykiatrisk heldygnsvård, öppenvård, rättspsykiatrisk heldygnsvård, missbruksvård och socialpsykiatrins boendestöd och daglig verksamhet.

Agnetas profilsida

Elisabet Welin

Elisabet Welin

Elisabets mål är att förbättra vården för patienter med reumatiska sjukdomar – med bättre bemötande och en vård som är mer anpassad efter patientens behov.

Läs mer om Elisabet

Elisabets profilsida

Porträttbild professor Agneta Yngve

Agneta Yngve

Agnetas forskning kretsar kring folkhälsonutrition, de senaste åren med inriktning mot gastronomiska aspekter på måltid. Agneta kommer närmast från en professur vid Uppsala universitet.

Agnetas profilsida