Institutionen för hälsovetenskaper

Ny docent i arbetsterapi

Porträttfoto av Kajsa Lidström-Holmqvist.

Foto: Elin Abelson.

Kajsa Lidström-Holmqvist har antagits som docent i arbetsterapi vid Fakulteten för medicin och hälsa.

Kajsa Lidström-Holmqvist är forskare i arbetsterapi och verksam inom Region Örebro län. Hon är också adjungerad klinisk adjunkt vid Institutionen för hälsovetenskaper. I den egenskapen ger hon handledningsstöd inom den verksamhetsförlagda utbildningen på Arbetsterapeutprogrammet.

Kajsas främsta forskningsintresse är arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Ett av projekten hon arbetar med just nu kallas ”Ha Koll”. I det utvärderas arbetsterapeutiska interventioner för personer med kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt tidshanteringsförmåga, till följd av neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Ett delprojekt inom ”Ha Koll” berör påverkan på föräldraskap efter arbetsterapeutisk tidshanteringsintervention.

Kajsa var tidigare lektor på Arbetsterapeutprogrammet och har mångårig undervisningserfarenhet. Hon gästföreläser och uppsatshandleder fortfarande en del. Kajsa handleder också flera doktorander.

Institutionen välkomnar utnämningen av Kajsa Lidström-Holmqvist till docent, vilket stärker utvecklingen av ämnesområdet arbetsterapi på universitetet.

Läs mer på Kajsas profilsida