This page in English

Kajsa Lidström-Holmqvist

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301406

Rum: P2162

Kajsa Lidström-Holmqvist

Om Kajsa Lidström-Holmqvist

Kajsa Lidström-Holmqvist är legitimerad arbetsterapeut och medicine doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso-och vårdvetenskap. Hon disputerade 2012 med avhandlingen ”Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following acquired brain injury”. Kajsa är lektor vid enheten för aktivitet och hälsa, arbetsterapeutprogrammet vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Kajsa är med i forskningsgruppen Research enabling an active life (REAL). Hon är där aktiv i ett projekt rörande instrumentutveckling och intervention för personer med kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt förmåga till tidshantering. På uppdrag av Förbundet Sverige Arbetsterapeuter (FSA) leder hon även ett instrumentutvecklingsprojekt för att utveckla och testa en psykiatriversion av bedömningsinstrumentet ADL-taxonomin. Projekten avslutas under 2016. Kajsa ingår även i forskargruppen Livssituation hos barn och unga med narkolepsi (LISAN) där hon intresserar sig för hur barnens/de ungas aktivitetsmönster påverkats.

Undervisning

Kajsas undervisar på Arbetsterapeutprogrammet där casepedagogik tillämpas. I arbetet ingår, föreläsningar, seminarier, examinationer och handledning. Kajsa har också kursansvar, är examinator och handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Övriga uppdrag

Kajsa har haft review-uppdrag i följande tidskrifter: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Australian Occupational Therapy Journal och British Journal of Occupational Therapy. Hon är även universitetets representant i Utbildningsgruppen för arbetsterapeuter i Örebro län som årligen anordnar fortbildningsdagar för länets arbetsterapeuter. Hon har även anlitats som föreläsare rörande arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning av bl.a. Conductive AB, Eskilstuna kommun och Region Örebro Län.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Spang, L. & Holmqvist, K. (2015). Occupational therapy practice in emergency care: occupational therapists' perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22 (5), 345-354.
Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.
Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2012). Occupational therapists' practice patterns for clients with cognitive impairment following acquired brain injury: development of a questionnaire. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19 (2), 150-163.
Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2009). Occupational therapists' descriptions of their work with persons suffering from cognitive impairment following acquired brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16 (1), 13-24.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lidström Holmqvist, K. (2012). Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following aquired brain injury: occupational therapists' perspective. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Holmqvist, K. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. I: 16th International Congress of the World federation of Occupational Therapists. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Holmqvist, K. (2014). Therapeutic use of self as defined by Swedish occupational therapists working with clients with cognitive impairments following acquired brain injury. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Lidström-Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2007). Arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada. Konferensbidrag vid At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter Stockholm, 2007.

Rapporter

Holmqvist, K. , Ivarsson, A. , Olstam, M. , Pettersson, I. & Yilmaz, M. (2011). Kartläggning kognitiva hjälpmedel: Projektrapport. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.