This page in English

Kajsa Lidström-Holmqvist

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301406

Rum: P2162

Kajsa Lidström-Holmqvist

Om Kajsa Lidström-Holmqvist

Kajsa Lidström-Holmqvist är legitimerad arbetsterapeut och medicine doktor. Hon är affilierad forskare vid Örebro universitet. Hon arbetar inom Region Örebro Län som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum och som arbetsterapeut vid Neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitessjukhuset i Örebro. 

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Kajsas främsta forskningsintresse är arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Andra intressen är bedömning av aktivitetsförmåga, funktionsnedsättningar påverkan på aktivitetsförmåga, aktivitetsmönster och aktivitetsbalans.

Inom forskningsmiljön REAL är Kajsa aktiv i forskargruppen TOVA (Tidshantering och vardagsstruktur vid kognitiv nedsättning). I TOVA är hon aktiv i Ha Koll-projektet rörande utvärdering av arbetsterapeutiska interventioner för personer med kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt  tidshanteringsförmåga till följd av neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Ett delprojekt inom Ha -Koll berör påverkan på föräldraskap efter arbetsterapeutisk tidshanteringsintervention. Inom REAL är hon även aktiv i forskargrupperna TUMA (Behandling vid dysmeli eller amputation) och ÄLVA (Äldres hälsa, vård, aktivitet och vardagsliv)

I forskningsmiljön FAMN ingår hon i forskargruppen Livssituation hos barn och unga med narkolepsi (LISAN) där hon intresserar sig för hur barnens/de ungas aktivitetsmönster påverkats. 

Utöver att bedriva egen forskning handleder hon flera doktorander. Deras projekt berör avancerade myoelektriska handproteser, åldrande i det egna hemmet,  fysisk aktivitet vid ADHD och utvärdering av tidshanteringsinterventionen Ha Koll.  

Undervisning

Kajsas har mångårig erafarenhet av undervisning på  Arbetsterapeutprogrammet, Institutionen för hälsovetenskaper (HV), Örebro universitet. Först som lektor vid programmet och sedan några år som återkommande gästföreläsare. Hon handleder uppsatsstudenter vid master/magisterprogrammet på HV.

Övriga uppdrag

Kajsa har haft review-uppdrag i följande tidskrifter: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Australian Occupational Therapy Journal, British Journal of Occupational Therapy och Disabaility and Rehabilitation. Hon har även anlitats som föreläsare rörande arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning av bl.a. Conductive AB, Eskilstuna kommun och Region Örebro Län. Hon har kontinuerliga undervisningsuppdrag och utvecklingsuppdrag för Sveriges Arbetsterapeuter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Roshanay, A. H. , Janeslätt, G. , Wennberg, B. , Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2021). A group intervention for improving time management in people with intellectual disability. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 34 (5), 1269-1270.
Wingren, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanai, A. , Arvidsson, P. , Janeslott, G. , White, S. M. & Holmefur, M. (2021). Improved Time Management Skills After the Intervention Let's Get Organized Are Maintained Over Time. American Journal of Occupational Therapy, 75 (Suppl. 2).
White, S. M. , Holmefur, M. , Janeslätt, G. , Roshanay, A. , Lidström-Holmqvist, K. & Arvidsson, P. (2021). Let's Get Organized: A Group Intervention for Improving Time Management - A Pilot Study. American Journal of Occupational Therapy, 75 (Suppl. 2).
Wingren, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanai, A. H. , Arvidsson, P. , Janeslätt, G. , White, S. & Holmefur, M. (2021). One-year follow-up after the time management group intervention Let's Get Organized. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-10.
Roshanai, A. , Janeslatt, G. , White, S. M. , Lidström-Holmqvist, K. & Holmefur, M. (2021). Psychometric Properties of the Original Version of the Assessment of Time Management Skills. American Journal of Occupational Therapy, 75 (Suppl. 2).
Lidström-Holmqvist, K. , Tollén, A. & Holmefur, M. (2021). Toward Control Over Time: Participant Experience of Attending the Let's Get Organized Group Intervention. American Journal of Occupational Therapy, 75 (5).
Lidström-Holmqvist, K. , Tollen, A. & Holmefur, M. (2021). Toward Control Over Time: Participants' Experiences of Attending the Group Intervention Let's Get Organized. American Journal of Occupational Therapy, 75 (Suppl. 2).
Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. , Pettersson, I. & Hermansson, L. (2020). Attitudes is the most important environmental factor for use of powered mobility devices - users' perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27 (4), 298-308.
Lidström-Holmqvist, K. , Tollén, A. & Holmefur, M. (2020). Toward control over time: participants’ experiences of attending the group intervention Let’s Get Organized (LGO). American Journal of Occupational Therapy, 74 (4).
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. H. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Pilot Study of Let's Get Organized: A Group Intervention for Improving Time Management. American Journal of Occupational Therapy, 73 (5).
Lidström-Holmqvist, K. & Holmefur, M. (2019). The ADL taxonomy for persons with mental disorders: adaptation and evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26 (7), 524-534.
Roshanai, A. , Janeslätt, G. , White, S. & Lidström-Holmqvist, K. (2019). TIME MANAGEMENT SKILLS IN RELATION TO GENERAL SELF-EFFICACY AND PARENTAL SENSE OF COMPETENCE IN INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT COGNITIVE DISABILITIES. Journal of Intellectual Disability Research, 63 (7), 757-757.
Janeslätt, G. K. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Holmefur, M. (2018). Assessment of time management skills: psychometric properties of the Swedish version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (3), 153-161.
Spang, L. & Holmqvist, K. (2015). Occupational therapy practice in emergency care: occupational therapists' perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22 (5), 345-354.
Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.
Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2012). Occupational therapists' practice patterns for clients with cognitive impairment following acquired brain injury: development of a questionnaire. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19 (2), 150-163.
Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2009). Occupational therapists' descriptions of their work with persons suffering from cognitive impairment following acquired brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16 (1), 13-24.
Linton, S. J. , Althoff, B. , Melin, L. , Lundin, A. , Bodin, L. , Mägi, A. , Lidström, K. & Lihagen, T. (1994). Psychological factors related to health, back pain, and dysfunction. Journal of occupational rehabilitation, 4 (1), 1-10.

Artiklar, forskningsöversikter

Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. (2021). Training for users of myoelectric multi-grip hand prostheses: a scoping review. Prosthetics and Orthotics International.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lidström Holmqvist, K. (2012). Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following aquired brain injury: occupational therapists' perspective. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Widehammar, C. , Hiyoshi, A. , Lidström-Holmqvist, K. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2019). Bionic hands: benefit and use. I: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Lidström-Holmqvist, K. , Tollén, A. & Holmefur, M. (2019). Erfarenheter av att delta i gruppinterventionen Ha Koll! för personer med nedsatt tidshanteringsförmåga. Konferensbidrag vid Arbetsterapiform, Nationell forskningskonferens, Stockholm, Sweden, 2-3 April, 2019.
Spang, L. , Holmefur, M. , Hermansson, L. & Lidström-Holmqvist, K. (2019). Factors in daily life leading to the need for moving to a nursing home: Experiences from nursing home applicants. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER), Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Roshanay, A. , Arvidsson, P. , White, S. & Janeslätt, G. (2019). Ha koll!: pilotstudie av en arbetsterapeutisk gruppintervention som syftar till förbättrad tidshantering. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum, Nationell forskningskonferens, Stockholm, Sweden, 2-3 April, 2019.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Arvidsson, P. , Roshanai, A. , White, S. & Janeslätt, G. (2018). Let’s Get Organized: pilot study of an occupational therapy group intervention aimed to improve time management skills. Konferensbidrag vid WFOT-congress (World federation of occupational therapists, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2018). Test-retest reliability of a Swedish version of the Weekly Calendar Planning Activity (WCPA): a performance test of executive function. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress, Cape Town, 22-25 May, 2018..
Roshanay, A. , Janeslätt, G. , White, S. & Lidström Holmqvist, K. (2018). Time Management, Organization skills, self-efficacy and self-rated Parental competence in individuals with and without disabilities. Konferensbidrag vid 2018 WFOT Congress,Cape Town, South Africa, May 21-25, 2018.
Lidström-Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2017). Arbetsterapeuters praxismönster i relation till klienter med kognitiva nedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2017: nationell forskningskonferens, Göteborg, Sweden, 10-11 maj, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version (ATMS-S). Konferensbidrag vid Nordic Network of Disability Research, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
White, S. M. , Janeslätt, G. , Holmefur, M. & Lidström-Holmqvist, K. (2017). Assessment of Time Management Skills: Psychometric Properties of the Swedish Version (ATMS-S). Konferensbidrag vid AOTA Annual Conference & Expo 2017, Philadelphia, United States, 28 March-2 April, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Prövning av validitet hos den svenska versionen av Assessment of Time Management Skills (ATMS-S). Konferensbidrag vid AT-Forum, Malmö, Sweden, May 10-11, 2017.
Lidström-Holmqvist, K. , Holmefur, M. & Arvidsson, P. (2015). Reliabilitetsprövning av Weekly Calendar Planning Activity (WCPA): ett instrument för att mäta exekutiva funktioner. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2015: nationell forskningskonferens, Malmö, Sweden, 2015.
Holmqvist, K. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. I: 16th International Congress of the World federation of Occupational Therapists. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Holmqvist, K. (2014). Therapeutic use of self as defined by Swedish occupational therapists working with clients with cognitive impairments following acquired brain injury. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Lidström-Holmqvist, K. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2007). Arbetsterapi för personer med kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada. Konferensbidrag vid At-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter Stockholm, 2007.

Manuskript

Widehammar, C. , Eriksson, K. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. Stepwise Training for Users of Multi-grip Prosthetic Hands : An Occupational Therapy Method.
Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. Training for users of myoelectric multi-grip hand prostheses : a scoping review.

Rapporter

Holmqvist, K. , Ivarsson, A. , Olstam, M. , Pettersson, I. & Yilmaz, M. (2011). Kartläggning kognitiva hjälpmedel: Projektrapport. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.