This page in English

Kajsa Lidström-Holmqvist

Befattning: Adjungerad klinisk universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: a2Fqc2EubGlkc3Ryb20taG9sbXF2aXN0O29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Kajsa Lidström-Holmqvist
Forskningsämne

Om Kajsa Lidström-Holmqvist

Kajsa Lidström-Holmqvist är legitimerad arbetsterapeut, medicine doktor och docent i arbetsterapi vid Örebro universitet. Kajsa arbetar inom Region Örebro län som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum och som arbetsterapeut vid Neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hon är kopplad till den verksamhetsförlagda utbildningen inom Arbetsterapeutprogrammet i egenskap av adjungerad klinisk adjunkt.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Kajsas främsta forskningsintresse är arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Andra intressen är bedömning av aktivitetsförmåga, funktionsnedsättningar påverkan på aktivitetsförmåga, aktivitetsmönster och aktivitetsbalans.

Inom forskningsmiljön REAL är Kajsa aktiv i forskargruppen TOVA (Tidshantering och vardagsstruktur vid kognitiv nedsättning). I TOVA är hon aktiv i Ha Koll-projektet rörande utvärdering av arbetsterapeutiska interventioner för personer med kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt  tidshanteringsförmåga till följd av neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Ett delprojekt inom Ha -Koll berör påverkan på föräldraskap efter arbetsterapeutisk tidshanteringsintervention. Inom REAL är hon även aktiv i forskargrupperna TUMA (Behandling vid dysmeli eller amputation) och ÄLVA (Äldres hälsa, vård, aktivitet och vardagsliv)

I forskningsmiljön FAMN ingår hon i forskargruppen Livssituation hos barn och unga med narkolepsi (LISAN) där hon intresserar sig för hur barnens/de ungas aktivitetsmönster påverkats. 

Utöver att bedriva egen forskning handleder hon flera doktorander. Deras projekt berör avancerade myoelektriska handproteser, åldrande i det egna hemmet,  fysisk aktivitet vid ADHD och utvärdering av tidshanteringsinterventionen Ha Koll.  

Undervisning

Kajsas har mångårig erfarenhet av undervisning på  Arbetsterapeutprogrammet, Institutionen för hälsovetenskaper (HV), Örebro universitet. Först som lektor vid programmet och sedan några år som återkommande gästföreläsare. Hon handleder uppsatsstudenter vid master/magisterprogrammet på HV.

Övriga uppdrag

Kajsa har haft review-uppdrag i följande tidskrifter: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Australian Occupational Therapy Journal, British Journal of Occupational Therapy och Disabaility and Rehabilitation. Hon har även anlitats som föreläsare rörande arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning av bl.a. Conductive AB, Eskilstuna kommun och Region Örebro Län. Hon har kontinuerliga undervisningsuppdrag och utvecklingsuppdrag för Sveriges Arbetsterapeuter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter