Institutionen för hälsovetenskaper

Frågor och svar om din utbildning

Välkommen som student vid Institutionen för hälsovetenskaper! Här hittar du vanliga frågor som vi brukar få. Kolla också in checklistan för nya studenter.

Våra terminstider finner du här.

Observera att vissa program på Institutionen för hälsovetenskaper kan ha avvikande terminstider.

Studierna bedrivs på helfart och är campusbaserade. Det innebär att du som student i princip ska kunna vara på campus i Örebro i upp till 40 timmar per vecka.

Hur undervisningen är upplagd varierar en hel del mellan de olika kurserna och delkurserna. Inom ramen för de 40 timmar per vecka, som du som student förväntas lägga på studierna, finns såväl lärarledd tid i form av föreläsningar och seminarier samt uppgifter av individuell karaktär som exempelvis PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och inte minst inläsning av litteratur. 

I kursplanerna, som du kan söka fram här.

Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) har dock separata kurslitteraturlistor. Är du antagen till BMA, ta kontakt med kursansvarig för första kursen gällande detta.

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd.

Ta kontakt med Funka på Studentavdelningen för att få veta mer.

Vi har ingen ansökan eller antagning till senare del av program, du måste ansöka som vanligt till programmet via www.antagning.se. Om du blir antagen har du därefter möjlighet att ansöka om tillgodoräkning av utbildning.

Beroende på hur mycket du får tillgodoräkna placeras du in i rätt kurs och termin.

Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information. Om du har avklarat första terminen kan det kan finnas möjlighet att antas till senare del av program, vilket tillämpas på en del lärosäten, dock inte på Örebro universitet. För att byta till Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmets termin 1. Ett studieortsbyte innebär ofta en förlängning av utbildningstiden eftersom utbildningarna är olika upplagda på de olika orterna.

Mer information om tillgodoräknanden hittar du här.

Om du blir antagen har du möjlighet att ansöka om tillgodoräkning för de kurser du själv anser att du redan läst motsvarande. Vi har ingen möjlighet att ge förhandsbesked för tillgodoräknande men du kan göra en egen skattning genom att jämföra programmets utbildningsplan och kursplaner.

Här kan du söka fram utbildningsplanen.
Här kan du söka fram kursplaner.

Kontakta oss för mer information och för att erhålla ansökningsblankett på studievagledning.hv@oru.se.

Du kan läsa mer information om studieuppehåll här samt göra en digital ansökan via Studenttjänster. Besked om beviljat studieuppehåll (således med platsgaranti eller ej) får du inom kort och därmed vet du om du är garanterad plats vid återupptagande av studier.

För mer information om detta, kontakta oss på studievagledning.hv@oru.se.

Du kan själv, i Studenttjänster, registrera avbrott på kurs. För ett helt program kontakta oss på studievagledning.hv@oru.se och skriv ditt namn och program, så hjälper vi dig att registrera avbrottet. 

Du bör själv kontakta CSN och meddela ändringarna.

Om du vill avbryta dina studier och ha möjlighet att söka utbildningen igen vid ett senare tillfälle, ska du inom tre veckor efter utbildningens start (och innan du genomfört godkända examinationer) anmäla avbrottet i Studenttjänster eller till studievägledningen.

Görs avbrottet senare än tre veckor efter kursstart så innebär det ’Åter i mån av plats’.

För mer information om studieavbrott, kontakta en studievägledare.