Institutionen för hälsovetenskaper

Beställ kopia på tentamensfrågor

Använd det här formuläret för att beställa kopia på tentamensfrågor (allmän handling) inom hälsovetenskaperna. Vi skickar tentamensfrågorna till dig via e-post.

Om du inte vill uppge din identitet i formuläret kan du istället kontakta oss på expeditionen i Prismahuset, så hjälper vi dig.

Om du vill beställa tentamenssvar skrivna av andra studenter, vänligen kontakta Studentcentrum.

OBS! Läs mer om avgifter och om hur du ska fylla i formuläret här.
Det är viktigt att det blir rätt för att du ska få snabb service!

Beställ kopia på tentamensfrågor

Observera att detta formulär endast gäller för beställning av tentamensfrågor från kurser som ges vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Fyll i din beställarinformation:

Faktureringsadress

Fyll i information gällande de tentamensfrågor du vill beställa:

Observera att vi via detta formulär tillhandahåller tentamensfrågor (ej tentamenssvar)

Typ av tentamen:

Kostnad för beställning av tentamensfrågor

  • För att beställa tentamensfrågor på sammanlagt 9 sidor tar vi ingen avgift
  • För att beställa tentamensfrågor på sammanlagt 10 sidor tar vi en avgift på 50 kr
  • För att beställa tentamensfrågor på över 10 sidor tar vi en avgift på 50 kr plus 2 kr per tillkommande sida.

Om du gör flera olika beställningar under samma dag räknas det totala antalet sidor ihop för en sammanlagd avgift.

OBS! Universitetet skickar tentamensfrågorna via e-post. Uppgift om eventuell avgift anges samtidigt. Fakturering sker separat till angiven fakturaadress.

Ange vilken avgift du accepterar:

Information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Samtycke till behandling av personuppgifter: