Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Socialt arbete

Socialt arbete är ett mångteoretiskt ämne och huvudämnet inom socionomprogrammet. Socialt arbete fokuserar på hur olika sociala processer i samhället påverkar människors livssituation. Socialt arbete verkar för social förändring, utveckling och frigörelse av människors resurser med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Att studera socialt arbete innebär att du utvecklar ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt, vilket bl.a. innebär förmåga till kritisk reflektion, etisk medvetenhet och ett respektfullt bemötande av människor. Du kommer att uppnå de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt på individ- och familjenivå, grupp- och organisationsnivå samt på samhällelig nivå.

Enhetschef

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jürgen Degner

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner

Biträdande enhetschef

Anna Petersén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Anna Petersén

E-post:

Telefon: 019 303445

Rum: L2347

Anna Petersén

Ämnesansvarig

Åsa Källström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Åsa Källström

E-post:

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström

Programansvarig Socionomprogrammet

Robert Lindahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Robert Lindahl

E-post:

Telefon: 019 303188

Rum: L2345

Robert Lindahl

Programansvarig Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Katarina Hjortgren

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Katarina Hjortgren

E-post:

Telefon: 019 301376

Rum: L2349

Katarina Hjortgren

Administration

Studievägledning Socionomprogrammet

Peter Kjellström
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301434
Rum: L2523

Studievägledning Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Maria Holma 
E-post: This is an email address 
Telefon: 019-301366
Rumsnummer: L2525

Utbildning- och forskningsadministration  

Socionomprogrammet

Amanda Ihs
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303098
Rumsnummer: L2475

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet samt fristående kurser

Niklas Rydelius
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303535
Rumsnummer: L2471


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Josefine Stensson och Martyna Sobczak
E-post: This is an email address 

Forskning och forskarutbildning
Clara Lundkvist
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301418
Rumsnummer: L2453