Musikhögskolan

Färdighetsprov Musik

INFORMATION OM FÄRDIGHETSPROV I MUSIK 2022

Provinformationen uppdateras inom kort på sidan inför kommande prov.

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 april 2022.

Klicka på respektive provbeteckning för att få fram mer information om provet!

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Musik och Engelska

G1 och G2

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Musik och Matematik

G1 och G2

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - Klassiskt

G1 och G2

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - Afro

G1 och G2

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Kör

G1 och G2

L-prov Kör

Musikerutbildning med konstnärlig kandidatexamen

Anmälan till progarmmen är öppen mellan 1 december - 17 januari.

Program Prov att genomgå

Konstnärlig kandidat, inr. Kammarmusik

Provbeskrivning KM 2022
Konstnärlig kandidat,
inr. Jazz och pop
Provbeskrivning JP 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Komposition

L-prov Komposition 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Musikproduktion och songwriting

L-prov Musikproduktion och songwriting 2022
Musikteoriprovet Provbeskrivning MT-prov 2022

Övriga utbildningar

Utbildningar med start HT2022 med sista anmälningsdag 15 april 2022 respektive utbildningar med start VT2022 och sista anmälningsdag 15 oktober 2021.

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

läs mer här

Komposition I, 7,5 hp

läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

läs mer här

Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp

läs mer här

Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning avancerad nivå, 30 hp

läs mer här
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp  läs mer här
Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp läs mer här

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Sista anmälningsdag till våra Konstnärliga kandidatprogram är den 15 januari och för övriga utbildningar är det den 15 april. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

För mer information kring färdighetsproven läs gärna vår Allmänna information om Färdighetsproven.