Musikhögskolan

Färdighetsprov Musik

INFORMATION OM FÄRDIGHETSPROV I MUSIK 2022

G-proven är gemensamma för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Örebro. Du genomför proven på den musikhögskola du sökt som prio 1 på antagning.se. Godkända G-prov kommer att tillgodoräknas på dessa fyra lärosäten.

Genomförda prov vid Högskolan för scen och musik, Göteborg kommer inte att gälla för antagning till Musikhögskolan i Örebro.

Klicka på respektive provbeteckning för att få fram mer information om provet!

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Anmälan är öppen mellan den 15 mars - 19 april.

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - Klassisk

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - Jazz och pop

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Kör

 

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Kör

Konstnärligt Kandidatprogram

Program Prov att genomgå

Konstnärlig kandidat, inr. Kammarmusik

Provbeskrivning L-prov KM 2022 - sen anmälan.pdf
MT-prov 2022 - sen anmälan.pdf

Konstnärlig kandidat,
inr. Jazz och pop

L-prov Jazz och pop
MT-prov 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Komposition

L-prov Komposition
MT-prov 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Musikproduktion och songwriting

L-prov Musikproduktion och songwriting

Musikteoriprovet

MT-prov 2022

Övriga utbildningar

Utbildningar med start HT2022 med sista anmälningsdag 19 april 2022 respektive utbildningar med start VT2022 och sista anmälningsdag 15 oktober 2021.

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

läs mer här

Komposition I, 7,5 hp

läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

läs mer här

Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp

läs mer här

Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning avancerad nivå, 30 hp

läs mer här
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp  läs mer här
Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp läs mer här

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Sista anmälningsdag till våra Konstnärliga kandidatprogram är den 15 januari och för övriga utbildningar är det den 19 april. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

För mer information kring färdighetsproven läs gärna vår Allmänna information om Färdighetsproven.