Musikhögskolan

Färdighetsprov i musik

Det finns utbildningar som kräver färdighetsprov. Det innebär att du som sökande behöver göra någon form av prov i samband med ansökningen. Hur proven går till varierar mellan utbildningarna. Information om respektive prov finns i tabellen nedan. 

 

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Anmälan är öppen 15 mars - 17 april

Gemensamma prov (G-prov): G-proven är gemensamma för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Malmö.

Du genomför G-provet endast en gång och på den musikhögskola du angett som högsta prio i din anmälan på antagning.se. Resultatet kommer att gälla på samtliga av dessa fyra musikhögskolor. Godkänt G-prov från 2022 kan tillgodoräknas även 2023.

Genomfört G-prov i Göteborg kommer inte att gälla för antagning 2023.

Lokala prov (L-prov): Prov på huvudinstrument, specifikt för varje genre. Provet genomförs genom videoinspelningar som laddas upp via ORU Cloud (mer information via länkarna nedan).

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik:

Instrument/sång och ensemble - Klassisk

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik:

Instrument/sång och ensemble - Jazz och pop

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Instrument och ensemble


Konstnärligt kandidatprogram

Anmälan är öppen mellan 1 december – 15 januari!

Du som söker någon av inriktningarna Kammarmusik, Jazz och pop eller Komposition måste förutom L-provet även göra MT-provet. MT-provet genomförs på den musikhögskola du prioriterat högst i din anmälan på antagning.se.

Program Prov att genomgå
Konstnärlig kandidat, inriktning Kammarmusik

L-prov Kammarmusik

och
MT-prov

Konstnärlig kandidat, inriktning Jazz och pop

L-prov Jazz och pop

och
MT-prov

Konstnärlig kandidat, inriktning Komposition 

L-prov Komposition

och
MT-prov

Konstnärlig kandidat, inriktning Musikproduktion och songwriting L-prov Musikproduktion och songwriting
Musikteoriprovet MT-prov

Övriga utbildningar

Utbildningar med start höstterminen 2023 har anmälan öppen 15 mars - 17 april
Utbildningar med start vårterminen 2024 har anmälan öppen 15 september – 16 oktober

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

Läs mer här

Komposition I, 7,5 hp

Läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Läs mer här

Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp

Läs mer här

Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning avancerad nivå, 30 hp

Läs mer här
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp Läs mer här
Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp Läs mer här
Stor jazzensemble I, 7,5 hp Läs mer här

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

Mer information kring färdighetsproven sinns på sidan Allmän information om färdighetsprov.