Musikhögskolan

Färdighetsprov Musik

INFORMATION ANGÅENDE FÄRDIGHETSPROV I MUSIK 2021

På grund av situationen med Covid-19 kan färdighetsproven till våra utbildningar komma att genomföras på andra sätt än normalt. Denna sida kommer att uppdateras med ny nformation inom kort. 

Vilka prov måste du göra?

Flera av våra utbildningar kräver godkända färdighetsprov för att du ska vara behörig. Här hittar du information om vilka prov du måste göra och vad proven innehåller.

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 april 2021.

Klicka på respektive provbeteckning för att få fram mer information om provet!

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

musik och EngelskaProvinformation kommer senare

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

musik och MatematikProvinformation kommer senare

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - KlassisktProvinformation kommer senare

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - AfroProvinformation kommer senare

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Kör

Provinformation kommer senare

 

Musikerutbildning med konstnärlig kandidatexamen

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 januari 2021.

Program Prov att genomgå
Konstnärlig kandidat, inr. kammarmusik

Provinformation kommer inom kort

Konstnärlig kandidat, inr. jazz- och rockmusik Provinformation kommer inom kort
Konstnärlig kandidat, inr. komposition

Provinformation kommer inom kort

Konstnärlig kandidat, inr. Musikproduktion och songwriting

Provinformation kommer inom kort


Övriga utbildningar

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 oktober 2020 / 15 april 2021.

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

läs mer här

Komposition I, 7,5 hp

läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Mer information kommer inom kort

Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå, 15 hp

läs mer här
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp Mer information kommer inom kort
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp  läs mer här
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå,
Improvisation I, 30 hp
 läs mer här
Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp läs mer här

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Sista anmälningsdag till våra Konstnärliga kandidatprogram är den 15 januari och för övriga utbildningar är det den 15 april. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

För mer information kring färdighetsproven läs gärna vår Allmänna information om Färdighetsproven.