Musikhögskolan

Färdighetsprov Musik

Flera av våra utbildningar kräver godkända färdighetsprov för att du ska vara behörig. Här hittar du information om vilka prov du måste göra och vad proven innehåller.

Vilka prov måste du göra?

 

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 april 2020.

Proven till ämneslärarprogrammen i musik i Örebro kommer att äga rum i maj, vecka 19.

Klicka på respektive provbeteckning för att få fram mer information om provet!

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

musik och Engelska

G1 , G2 och G3,

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

musik och Matematik

G1 , G2 och G3,

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - Klassiskt

G1 , G2 och G3,

samt LÖ1.1

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - Afro

G1 , G2 och G3,

samt LÖ1.2 

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Kör

G1 , G2 och G3,

samt LÖ5

 

Musikerutbildning med konstnärlig kandidatexamen

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 januari 2020.

Program Prov att genomgå
Konstnärlig kandidat, inr. kammarmusik MT (musikteoriprov) samt LÖ2.1
Konstnärlig kandidat, inr. jazz- och rockmusik MT (musikteoriprov) samt LÖ2.2
Konstnärlig kandidat, inr. komposition

MT (musikteoriprov) samt LÖ2.3

Konstnärlig kandidat, inr. Musikproduktion och songwriting

LÖ7


Övriga utbildningar

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 oktober 2019 / 15 april 2020.

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

LÖ3.2

Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå, 15 hp

läs mer här
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp LÖ3.2 
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp  läs mer här
 Musikalisk gestaltning, avancerad nivå,
Improvisation I, 30 hp
 läs mer här
   

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Sista anmälningsdag till våra Konstnärliga kandidatprogram är den 15 januari och för övriga utbildningar är det den 15 april. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

För mer information kring färdighetsproven läs gärna vår Allmänna information om Färdighetsproven.