Musikhögskolan

Färdighetsprov Musik

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE FÄRDIGHETSPROV I MUSIK 2020

Med anledning av corona-viruset kommer färdighetsprov till inriktning Kammarmusik att ske digitalt. Inga färdighetsprov kommer alltså att ske på plats på Musikhögskolan i Örebro.

Vilka prov måste du göra?

Flera av våra utbildningar kräver godkända färdighetsprov för att du ska vara behörig. Här hittar du information om vilka prov du måste göra och vad proven innehåller.

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 april 2020.

Klicka på respektive provbeteckning för att få fram mer information om provet!

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

musik och EngelskaG-prov 2020

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

musik och MatematikG-prov 2020

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - KlassisktG-prov 2020
L-prov Instrument och ensemble 2020

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Instrument/sång och ensemble - AfroG-prov 2020
L-prov Instrument och ensemble 2020

Ämneslärare i musik: gymnasiet,

Kör

G-prov 2020

L-prov Kör 2020

 

Musikerutbildning med konstnärlig kandidatexamen

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 januari 2020.

OBS! inriktning Kammarmusik är öppen för sen anmälan mellan den 13-20 maj!

Program Prov att genomgå
Konstnärlig kandidat, inr. kammarmusik

Musikteoriprov

L-prov

Konstnärlig kandidat, inr. jazz- och rockmusik Stängd för sen anmälan
Konstnärlig kandidat, inr. komposition

Stängd för sen anmälan

Konstnärlig kandidat, inr. Musikproduktion och songwriting

Stängd för sen anmälan


Övriga utbildningar

Utbildningar med sista anmälningsdag den 15 oktober 2019 / 15 april 2020.

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

läs mer här

Komposition I, 7,5 hp

läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Mer information kommer inom kort

Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå, 15 hp

läs mer här
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp Mer information kommer inom kort
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp  läs mer här
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå,
Improvisation I, 30 hp
 läs mer här
Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp läs mer här

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Sista anmälningsdag till våra Konstnärliga kandidatprogram är den 15 januari och för övriga utbildningar är det den 15 april. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

För mer information kring färdighetsproven läs gärna vår Allmänna information om Färdighetsproven.