Musikhögskolan

Färdighetsprov i musik

Det finns kurser som kräver färdighetsprov. Det innebär att du som sökande behöver göra någon form av prov i samband med ansökningen. Hur proven går till varierar från kurs till kurs. Information om respektive prov finns i tabellen nedan. 

Ämneslärarprogram med inriktning musik

Anmälan är öppen 15 mars - 17 april

Program Prov att genomgå

Ämneslärare i musik: gymnasiet

Instrument/sång och ensemble - Klassisk

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik: gymnasiet

Instrument/sång och ensemble - Jazz och pop

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Instrument och ensemble

Ämneslärare i musik: gymnasiet

Kör

 

G1 Sång och Spel

G2 Musikteori

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikalisk ledning

L-prov Kör

 

Konstnärligt Kandidatprogram

Anmälan är öppen 1 december – 16 januari

Program Prov att genomgå

Konstnärlig kandidat, inr. Kammarmusik

L-prov Kammarmusik
MT-prov 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Jazz och pop

L-prov Jazz och pop
MT-prov 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Komposition

L-prov Komposition
MT-prov 2022

Konstnärlig kandidat, inr. Musikproduktion och songwriting

L-prov Musikproduktion och songwriting

Musikteoriprovet

MT-prov 2022

Övriga utbildningar

Utbildningar med start på höstterminen har anmälan öppen 15 mars - 17 april
Utbildningar med start på vårterminen har anmälan öppen 15 september – 17 oktober

Kurser Prov att genomgå

Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

Läs mer här

Komposition I, 7,5 hp

Läs mer här

Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Läs mer här

Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp

Läs mer här

Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning avancerad nivå, 30 hp

Läs mer här
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp Läs mer här
Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp Läs mer här
Stor jazzensemble I, 7,5 hp Läs mer här

Bra att tänka på!

Du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Viktigt att komma ihåg är att det är olika anmälningsperioder för våra olika utbildningar. Anmälan till samtliga utbildningar sker via antagning.se.

Mer information kring färdighetsproven sinns på sidan Allmän information om färdighetsprov.