This page in English

Forskargrupp

Bioinformatik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Dirk Repsilber

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Bild på forskargruppen Funktionell Bioinformatik

Bioinformatik syftar till att utveckla metoder och verktyg för att analysera data inom biovetenskap, och i synnerhet inom medicinsk vetenskap. I vår grupp arbetar forskare samt doktorander och masterstudenter i många lokala, nationella och internationella forskningsgrupper på ett verkligt tvärvetenskapligt sätt. Vid Örebro universitet samarbetar vi med flera av de stora forskargrupperna vid Institutionen för medicinska vetenskaper, men också tillsammans med datorvetenskaps artificiell intelligens forskning och kemisternas miljövetenskap. Vi är också en integrerad del av det nya Centrum för precisionsmedicin i Örebro universitets samarbete med Universitetssjukhuset Örebro (Region Örebro län). I flera projekt arbetar vi tillsammans med grupper inom inflammationsforskning, kardiovaskulär forskning, IBD-forskning, Precision Nutrition forskning och Gut-Brain-Microbiota-Interaction forskning.

När det gäller metodutveckling fokuserar gruppen på att förstå hur man kan inkludera mekanistisk kunskap för prediktiva modeller inom precisionsmedicin. Vi arbetar med data där många kliniska och molekylära data mäts samtidigt och ofta också över flera tidpunkter. Modeller från systembiologi, artificiell intelligens och klassisk statistik försöker vi kombinera till vad vi kallar hybridmodeller, som kan användas för precisionsmedicin.

Samarbeten
Linnéa Brengesjö, Master Student

 

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Lantmännen
  • Örebro universitet