Institutionen för naturvetenskap och teknik

Personal inom matematik

Personal inom matematik

Nancy Abdallah

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Nancy Abdallah

E-post:

Telefon: 019 303993

Rum: T2201

Andreas Bergwall

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Andreas Bergwall

E-post:

Telefon: 019 303903

Rum: T2252a

Andreas Bergwall

Farid Bozorgnia

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Farid Bozorgnia

E-post:

Telefon: 019 303757

Rum: T2211

Thomas Bäckdahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Thomas Bäckdahl

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Thomas Bäckdahl

Andreas Eckert

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Andreas Eckert

E-post:

Telefon: 019 301393

Rum: T2204

Andreas Eckert

Niklas Eriksen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Niklas Eriksen

E-post:

Telefon: 019 303361

Rum: T2252d

Niklas Eriksen

Olle Eriksson

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Olle Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303831

Rum: T2210

Jens Fjelstad

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jens Fjelstad

E-post:

Telefon: 019 303279

Rum: T2248

Mårten Gulliksson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Mårten Gulliksson

E-post:

Telefon: 019 303821

Rum: T2216

Mårten Gulliksson

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Malin Hagström

E-post:

Telefon: 019 303709, 019 303363

Rum: T2250, L2104

Malin Hagström

Agneta Halvarsson Lundkvist

Tjänstetitel: Projektsekreterare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Agneta Halvarsson Lundkvist

E-post:

Telefon: 019 303711

Rum: T1206

Ola Helenius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ola Helenius

E-post:

Telefon: 019 303941

Rum: T2246

Anders Hellgren

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anders Hellgren

E-post:

Telefon: 019 303867

Rum: T2244

Alexandra Hjelte

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Alexandra Hjelte

E-post:

Telefon: 019 303479

Rum: T2213

Alexandra Hjelte

Yang Liu

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Yang Liu

E-post:

Telefon: 019 303380

Rum: T2234

Jonathan Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jonathan Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303278

Rum: T2245

Per Nilsson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Per Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303047

Rum: T2215

Per Nilsson

Holger Schellwat

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Holger Schellwat

E-post:

Telefon: 019 303311

Rum: T2252b

Holger Schellwat

Abdel Seidouvy

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Abdel Seidouvy

E-post:

Telefon: 019 303219

Rum: T2214

Abdel Seidouvy

Daniel Skoogh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Daniel Skoogh

E-post:

Telefon: 019 301271

Rum: T2245

Marcus Sundhäll

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Marcus Sundhäll

E-post:

Telefon: 019 303391

Rum: T2252c

Marcus Sundhäll

Anna Teledahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Teledahl

E-post:

Telefon: 019 303475

Rum: T2202

Christer Wallin

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Christer Wallin

E-post:

Telefon: 019 303941

Rum: T2246

Frida Wetterstrand

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Frida Wetterstrand

E-post:

Telefon: 019 301413

Rum: T2247

Frida Wetterstrand

Ye Zhang

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ye Zhang

E-post:

Telefon: 019 303479

Rum: T2213

Ye Zhang

Magnus Ögren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Magnus Ögren

E-post:

Telefon: 019 303468

Rum: T2254

Magnus Ögren