Göran Eriksson gästade Food & Health@ORU: ”Fick en positiv respons”

Göran Eriksson lyfte fram exempel på hur vetenskap används för att marknadsföra produkter som hälsosamma. Just medikaliseringen av mat är något han intresserat sig för allt mer, berättar han: ”Det var något jag tog upp på seminariet”.

Göran Eriksson lyfte fram exempel på hur vetenskap används för att marknadsföra produkter som hälsosamma. Just medikaliseringen av mat är något han intresserat sig för allt mer, berättar han: ”Det var något jag tog upp på seminariet”.

En chans att inspirera, sprida kunskap, nätverka och hitta samarbeten med andra parter. Det är tanken bakom seminarieserien Food & Health@ORU. I fredags gästade professor Göran Eriksson seminariet och berättade om hur vetenskap används för att marknadsföra mat som hälsosam och hållbar.

Hallå där, Göran Eriksson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Nyligen deltog du på seminarieserien Food & Health@ORU för att presentera din forskning om att sälja hälsosam och hållbar mat med hjälp av vetenskap.

Hur var det att föreläsa på seminarieserien Food & Health@ORU?

– Det var kul att få prata om vår forskning i detta sammanhang. Vi är några forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap som under en längre tid har intresserat oss för frågor om hur mat kommuniceras i olika sammanhang. Flera studier som jag har varit involverad i har undersökt hur vetenskap används för att marknadsföra mat som hälsosam och hållbar. Och en viktig slutsats är att det är inte alltid så lätt att vara konsument och försöka äta hälsosamt.

Varför är det viktigt för dig att presentera din forskning i den här typen av sammanhang?

– Det är så klart viktigt att vi får möjlighet att nå ut med vår forskning utanför akademin. Men också att få inspel från människor som är verksamma i olika praktiker utanför universitetet, alltifrån kostrådgivare till marknadsförare. Det är alltid intressant att se hur vår forskning tas emot.

Var det någon fråga som dök upp under seminariet som du tar med dig?

– Ja, vi diskuterade de närings- och hälsopåståenden som är godkända i dag. De är ofta ganska vaga och intetsägande som ”vitamin B6 bidrar till normal energiomsättning”. Samtidigt finns det forskning som gör att man i vissa fall skulle kunna göra mer specifika och långtgående påståenden. Men det är en svår fråga, en svår balansgång vad producenter ska kunna påstå. Den behöver både forskare och lagstiftare fundera vidare på.

Har seminariet gett några konkreta resultat som du kan arbeta vidare med?

– Ja, jag tror det. Jag har intresserat mig mer och mer för det som kan kallas medikalisering av mat, det vill säga att mat kommuniceras som en form av medicin som kan kurera, eller skydda mot, olika sjukdomar. Det var något jag tog upp på seminariet och jag tycker att jag fick en positiv respons på det.

Seminarieserien Food & Health@ORU arrangeras av Samverkansplattformen Mat och hälsa. Läs mer på plattformens hemsida.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Ingela Pihl