Örebro universitet del av nya storsatsningen Metals & Minerals: ”Viktigt för vår framtid”

Lotta Sartz, projektledare på Örebro universitet, arbetar med Bergslagsnoden inom Swedish Mining Innovation och har varit med och skrivit ansökan till Impact Innovation-programmet Metals & Minerals som nu beviljats finansiering.

Lotta Sartz, projektledare på Örebro universitet, arbetar med Bergslagsnoden inom Swedish Mining Innovation och har varit med och skrivit ansökan till Impact Innovation-programmet Metals & Minerals som nu beviljats finansiering.

Metals & Minerals, där Örebro universitet ingår, är ett av fem program i Energimyndigheten, Formas och Vinnovas storsatsning Impact Innovation. Programmets mål är att säkra tillgången på mineral och metaller för att bidra till omställningen av energi- och transportsektorerna.
– Det är viktigt för vår framtid att vi producerar metaller och mineral på ett hållbart sätt, säger Lotta Sartz, projektledare på Örebro universitet.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova lanserar nu den nya innovationssatsningen Impact Innovation, som består av fem initiativ, eller program, runt om i landet. Tanken är att varje program ska genomföra ett uppdrag som under den kommande tioårsperioden bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och på samma gång stärker Sveriges konkurrenskraft.

Ett av de fem programmen som får finansiering är Metals & Minerals. Bakom programmet står ett konsortium som koordineras av svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret. Övriga deltagare är Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Sustainable Steel Region samt Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet.

Ska säkerställa tillgången på mineral och metaller

Metals & Minerals uppdrag är att säkerställa tillgången till mineral och metaller så att omställningen av energi- och transportsektorerna kan fullföljas, samt att EU kan utveckla och stärka sin materialförsörjning.

– För att lyckas med den gröna omställningen behöver vi metaller som vi historiskt inte har producerat så mycket av i Europa. Det handlar bland annat om metaller som används i batterier, solceller och vindkraftverk. Då är det jätteviktigt att vi har koll på hur de här metallerna har producerats, säger Lotta Sartz, projektledare på Örebro universitet, och fortsätter:

– Metals & Minerals ska säkra upp att de metaller och mineral som vi använder har producerats på ett bra sätt. Att det exempelvis inte förekommer barnarbete, att de tas fram med bästa möjliga teknik med minsta möjliga miljöpåverkan. Det är viktigt för vår framtid att vi producerar metaller och mineral på ett hållbart sätt.

Impact Innovation kan ses som en vidareutveckling av Energimyndigheten, Formas och Vinnovas tidigare satsning på strategiska innovationsprogram, SIP.

Örebro universitet ett viktigt nav för gruvforskning

Örebro universitet, med sin starka forskning inom AI och robotik, har de senaste åren etablerat sig som ett viktigt nav för gruvforskning. I dag har lärosätet nära samarbeten med flera gruvbolag och gruvteknikföretag, som Epiroc och LKAB, och är även värd för SIP:en Swedish Mining Innovations nod i Bergslagen.

– Det märks att det här området hela tiden växer och blir allt viktigare för vår region. Vi har ett väldigt starkt stöd från Region Örebro län och dessutom från stora regionala aktörer, som exempelvis Epiroc och Zinkgruvan Mining. Just Epiroc har varit en stor möjliggörare för att få till det här programmet, säger Lotta Sartz och lägger till:

– Jämfört med Bergslagennoden av Swedish Mining Innovation, som har en tydlig koppling till Örebro universitets profil AI och robotik, är Metals & Minerals bredare. Här finns det större möjligheter att få med flera områden på universitet, självklart AI och robotik men även miljö och den nya profilen Föroreningar och samhälle, säger Lotta Sartz, som har sin bakgrund som forskare inom miljögeokemi och påverkan på miljön från rester av gammal gruvbrytning.

Finansieras med 100 miljoner fördelat över fem år

Metals & Minerals finansieras med 100 miljoner kronor över fem år, varav hälften kommer från Energimyndigheten, Formas och Vinnova och hälften från gruv- och stålföretag. Pengarna ska användas till att bygga upp och driva programkontor i Luleå, Sandviken, Örebro, Stockholm och Jönköping. Efter fem år kan programmet söka finansiering för ytterligare en femårsperiod.

Därtill ska programmet satsa omkring 300 miljoner kronor per år på forskningsanslag, berättar Maria Swartling på Sustainable Steel Region.

– Vi siktar på 150 miljoner kronor per år från finansiärerna, och lika mycket från oss i industrin. Det här är en omfattande satsning men de här frågorna är centrala för en hållbar framtid, säger Maria Swartling.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Jesper Eriksson