Högskolepedagogiskt centrum

Presentation av 2018 års pedagogiska utvecklingsprojekt

14 mars 2019 presenterade de medarbetare som under 2018 fått utvecklingsmedel från fakultetsnämnderna för pedagogiska projekt sina resultat vid en intern pedagogisk konferens organiserad av PIL.

Program och respektive projekts presentation finner du nedan i pdf-format. Har du frågor om innehållet kontakta respektive presentatör. Projekten för 2019 är i gång och vi hoppas hålla en ny konferens i början av 2020 för att presentera dessa. 

Program från konferensen.