Högskolepedagogiskt centrum

Presentation av 2020 års pedagogiska utvecklingsprojekt

27 oktober 2021 presenterade medarbetarna, som under 2020 fått utvecklingsmedel från fakultetsnämnderna för pedagogiska projekt, sina resultat vid en intern pedagogisk konferens organiserad av Högskolepedagogiskt centrum.

AI och digitalisering på juristprogrammet – Rigmor Argren och Lukas Kindberg

Presentation


Att utveckla och använda kunskaper om studenters syn på lärande och lärmiljö för att stärka civilekonomutbildningen vid Örebro universitet – Hans Englund och Helen Stockhult

Presentation 


Casebaserat lärande inom humanistiska studier: Erfarenheter från Kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – Marie Gelang, Gustav Westberg, Mattias Jacobsson och Assimakis Tseronis.


En lycklig skilsmässa: profilering och interprofessionellt lärande i två idrottsprogram under utveckling – Mattias Folkesson och Robert Svensson


Ett vetenskapligt förhållningssätt i professionellt socialt arbete – Anna Petersén och Katarina Hjortgren


Interactive flipped classroom and learning by playing for chemistry education – Thanh Wang


Kompetensutveckling om digitalisering inom offentlig sektor för lärare av det reviderade rättsvetenskapliga programmet – Katalin Capannini-Kelemen


Listening comprehension in English medium language (EMI) lectures – Joseph Siegel


Pedagogiska filmer för ämnesfördjupning i biomedicin – Alexander Persson


Plattformen Complete Anatomy – Eva-Lena Klaasma, Samuel Edelbring och Dick Delbro

Presentation


Rörelseförståelse för nyanlända flickors måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa – praktiknära forskning i samverkan – Marie Öhman


Students’ approaches to learning and academic achievement: the importance of self-assessment of basic concepts at the beginning of a course – Daniela Andrén


Summary writing workshops for teacher education: materials development and evaluation – Claire Hogarth


Tvärprofessionell handledarutbildning, workshop med MV, HV och RÖL – Desiree Wiegleb Edström


Utveckling av en handledarguide för examensarbeten – Marie Holmefur


Utvärdering av Objective Structured Clinical Examination (OSCE) inom psykologprogrammet – Terese Glatz

Presentation 


”Varför ska vi lära oss det här?” Med syfte att öka studenternas förståelse och kursens genomströmning – arbete med förtydligande exempel hämtade från verkligheten – Nina Buer