This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Hur planerar jag engagerande och inkluderande läraktiviteter?

Innan du väljer vilka läraktiviteter som ska ingå i undervisningen är det viktigt att du funderar över vad studenterna egentligen behöver träna på och öva sig i för att kunna uppnå kursmålen och klara av examinationen.

Kursmål och examinationer är inte det enda som du behöver beakta när du planerar din undervisning. Du bör också ta hänsyn till studentgruppen och gärna variera läraktiviteterna och lärmiljöerna. Alla studenter är olika, och studenter lär på olika sätt. Som regel finns det flera vägar att nå samma mål. Därför kan det vara en god idé att tillsammans med studenterna välja aktiviteter och miljöer för undervisningen. En sådan dialog kan i sig skapa engagemang, motivation och trygghet hos studenterna och visa att studenternas idéer och tankar om sin undervisning är viktiga. 

Eftersom aktivitet och interaktion med andra underlättar studenternas djupinlärning när de ska utveckla såväl färdigheter som förståelse är det bra om din undervisning innehåller sådana moment. Det är fullt möjligt att göra läraktiviteterna engagerande och inkluderande oavsett om de genomförs på en föreläsning för en stor grupp studenter, under ett seminarium för en mindre grupp studenter, vid ett grupparbete med en handfull studenter eller i handledning av en eller två studenter. 

Tänk på att läraktiviteter ska

  • hjälpa studenterna att uppnå kursmålen,
  • förbereda studenterna inför examination och
  • vara anpassade till studenterna i gruppen.