This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Hur undervisar jag digitalt på distans?

Det finns olika sätt att undervisa på distans. Med digitala verktyg kan du genomföra din undervisning med inspelade föreläsningar och handledning, seminarier och grupparbeten i diskussionsforum eller direkt med föreläsningar, handledningar, seminarier och grupparbeten som digitala möten. Ibland kan en kombination vara den bästa lösningen.

Att undervisa digitalt, på distans öppnar både nya möjligheter och skapar en del utmaningar som du behöver hantera. Under rätt förutsättningar kan digitala verktyg öka flexibiliteten, transparensen och tillgängligheten i undervisningen.

Klicka på boxarna här nedanför så får du lära dig mer om hur du kan föreläsa, handleda, hålla seminarier och organisera grupparbeten på distans med olika digitala verktyg.