Seminarier och konferenser

Vid sidan av att erbjuda pedagogiskt stöd i form av konsultationer och workshoppar arrangerar Högskolepedagogiskt centrum även högskolepedagogiska seminarier och konferenser som är öppna för alla medarbetare vid Örebro universitet. På den här sidan hittar du information och dokumentation från dessa seminarier och konferenser.