Arbeta som bedömare i WISEflow

Som bedömare behöver du veta vilken tentamenstyp du ska använda. Din kollega som satt ihop tentamen vet vilken av nedanstående tentamenstyp som är aktuell.

 • Salstentamen
  • FLOWmulti (interaktiv tentamen)
  • FLOWlock (filbaserad tentamen)
  • FLOWcombine (tentamen i flera delar)
 • Hemtentamen
  • FLOWmulti (interaktiv tentamen)
  • FLOWassign (filbaserad tentamen
  • FLOWcombine (tentamen i flera delar

Det går att vara en eller flera bedömare i en FLOWmulti. Frågorna delas ut av utbildningsadministratören till respektive bedömare med hjälp av en så kallad sektionsfördelning.

Länk till stödmaterial.

En FLOWlock/FLOWassign kan bedömas av en eller flera bedömare. 

Om ni bedömer en FLOWlock/FLOWassign tillsammans med andra är det några viktiga steg ni behöver tänka på. Mer information finns i instruktionen.

Länk till stödmaterial

En FLOWcombine består av flera delar och respektive del kan vara av tentamenstyperna FLOWmulti, FLOWassign eller FLOWlock. 

Bedömning på underflows (del) sker på samma sätt som enligt instruktionerna ovan för respektive tentamenstyp. Bedömande lärare bedömer de frågor hen ansvarar för och registrerar sin bedömning. 

Den lärare som sätter den sammanvägda bedömningen hittar manualer under rollen Granskare.

Om du som bedömare öppnar den aktuella tentan och meddelandet 'Inga deltagare' visas, saknas det en inställning som görs av utbildningsadministratören.

Kontakta din utbildningsadministratör och be om hjälp. 

 

 

Utöver möjligheten att lämna kommentarer i form av annoteringar har du som bedömare möjlighet att lämna övergripande kommentarer till enskilda studenter eller till alla studenter som skrivit tentamen. Det kan exempelvis användas om du vill skriva en sammanfattande kommentar till enskild student eller ladda upp en svarsmall som samtliga studenter ska ta del av. 

Skriv en kommentar till enskild student

 1. Med bedömningsverktyget öppet, klicka på den aktuella studentens anonymkod.
 2. Välj 'Lägg till kommentar'.

Skriv kommentar till enskild student

En ruta till höger öppnas. Skriv kommentaren och/eller bifoga en fil.

Stäng rutan när du är färdig, det du skriver sparas automatiskt. 

Skriv en kommentar till samtliga studenter

Klicka på tentamens titel och välj 'Lägg till kommentar till alla deltagare'.

Kommentar till samtliga studenter

En ruta till höger öppnas. Skriv kommentaren och/eller bifoga en fil.

Stäng rutan när du är färdig, det du skriver sparas automatiskt. 

Ett flow (tentamenstillfälle) kan finnas i tre olika lägen. 

 1. Tentamenstillfället har skapats och du är tillagd som bedömare men bedömningsperioden har inte startat än.

 2. Bedömningsperioden har startat och du kan påbörja din bedömning.

 3. Bedömningsperioden har avslutats och det går inte längre att bedöma tentamen.

FLOWstatus

Med hjälp av bedömningsmatriser erbjuder WISEflow möjligheten till att lämna muntlig återkoppling. Verktyget fungerar endast i modulerna FLOWlock och FLOWassign. 

Muntlig återkoppling

Kontakta This is an email address för mer information. 

När bedömningsperioden har varit avslutad i en månad arkiveras samtliga tentamina i arkivet. Du når arkivet genom att klicka på knappen Bedömningsarkiv som visas till höger på sidan för bedömare.

Arkiv