Arbeta som författare i WISEflow

Författare är rollen lärare använder för att skapa frågor och sätta ihop en tentamen. 

Som författare behöver du veta vilken tentamenstyp du ska använda.

 • Salstentamen
  • FLOWmulti (interaktiv tentamen)
  • FLOWlock (filbaserad tentamen)
  • FLOWcombine (tentamen i flera delar)
 • Hemtentamen
  • FLOWmulti (interaktiv tentamen)
  • FLOWassign (filbaserad tentamen)
  • FLOWcombine (tentamen i flera delar)

För stöd i valet av tentamenstyp, kontakta digitaltenta@oru.se.

Författaren ska informera kursens utbildningsadministratör om:

 • Tentamenstyp - se ovan.
 • Bedömningsinställningar - namn på bedömare och fördelning av bedömning.
 • Ytterligare material - exempelvis inspelad video eller vitlistade webbsidor.
 • Ytterligare verktyg - ritverktyg, webbkamera eller kodredigerare.
 • Extramaterial - möjliggöra för studenterna att lämna in bilagor.

Klicka på respektive rubrik nedan för att få en kort beskrivning över innehållet och för att nå det stödmaterial som är aktuellt för dig. 

FLOWmulti används för att bygga interaktiva tentamen där möjligheten att använda flera olika frågetyper finns. Bland annat kan du välja frågetyperna flervalsfrågor och essäfrågor, totalt finns det 48 valbara frågetyper. Du har möjlighet att använda viss typ av media i din tentamen, exempelvis ljud och video.

Länk till stödmaterial.

FLOWlock och FLOWassign är två olika tentamenstyper men tillvägagångsättet för att skapa och bedöma tentamenstyperna är densamma. En stor fördel med FLOWlock och FLOWassign är den direktkoppling som finns mot Urkund.

Om ni är flera bedömare och även arbetar med poäng rekommenderar vi starkt att ni istället använder tentamenstypen FLOWmulti.
Kontakta digitaltenta@oru.se för mer information.

FLOWlock används för filbaserad digital salstentamen.

FLOWassign används för filbaserad digital hemtentamen.

Länk till stödmaterial.

FLOWcombine används för att dela upp tentamen i två eller möjligtvis tre delar. 

En FLOWcombine kan använda samtliga tentamenstyper som WISEflow erbjuder, exempelvis FLOWmulti och FLOWassign.

Syftet med att välja FLOWcombine är att studenterna ska uppnå mål på delarna separat och att modulen då ska förenkla lärarnas bedömningsprocess.

Rekommendation till lärare angående FLOWcombine

FLOWcombine för en tentamen kan lärare använda om:

 • Tentamen består av flera delar som ska bedömas var för sig och sedan räknas samman till ett betyg.
 • Examinationen ska bestå av flera sinsemellan olika delar, t ex en FLOWmulti-del som kombineras med en FLOWassign eller FLOWlock.

Vi rekommenderar att FLOWcombine endast används då:

 • Antalet studenter överskrider 50 personer (på ordinarie tentamen). Vinsterna för lärarna behöver vara så stora så att det värt den extra administration det innebär.
 • Tentamen innehåller maximalt två delar. Studenterna behöver logga in och ur i de olika delarna och för många delar innebär mycket arbete med in- och utloggning samt svårigheter att få en överblick över tentamen som helhet.

Kontakta oss på digitaltenta@oru.se för mer information om FLOWcombine.