This page in English

Forskningsprojekt

Assessment of Food Quality: An Embedded Approach

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om  de forskningsprojekt som bedrivs finns därför enbart på engelska.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners