This page in English

Forskningsprojekt

SAAPHO - Secure Active Aging: Participation and Health for the Old

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Amy Loutfi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om  de forskningsprojekt som bedrivs finns därför enbart på engelska.

Finansiärer

  • EU AAL - Active and Assisted Living Programme
  • Vinnova