This page in English

Forskningsprojekt

S. aureus-inducerad sepsis

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Bo Söderquist

Forskningsämne

S. aureus är naturliga kolonisatörer av den mänskliga huden utan att orsaka sjukdom. Emellertid är denna grampositiva bakterie även en av de viktigaste humana patogener som orsakar livshotande infektioner, såsom bakteriemi och sepsis (blodförgiftning).

 

  • Denna studie undersöker inblandning av olika inflammasom-medierade processer vid sepsis, och relaterar denna information till sjukdomsutfall (28-dagars mortalitet ).
  • De inflammasom-medierade mekanismerna undersöks i patienter med S. aureus-sepsis inskrivna vid Infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, Sverige.
  • Sjukdomsförloppet övervakas genom mätningar vid flera tidpunkter under sjukdomen och funna bakteriestammar identifieras och bestäms beträffande toxin profil.

 

Samarbetspartners

  • Jan Källman, Örebro Läns Landsting
  • Kristoffer Strålin, KI