This page in English

Forskningsprojekt

Intracellulära bakteriesamhällen och recidiverande urinvägsinfektioner

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Robert Kruse

Forskningsämne

Ökad förekomst av antibiotikaresistenta UPEC tillsammans med ett erkännande av UPEC som intracellulära patogener konfronterar våra nuvarande behandlingsregimer av UVI. Under UVI kan UPEC invadera epitelceller, replikera sig och då bilda intracellulära bakteriesamhällen (IBC) som kan undvika neutrofilsvar och traditionell antibiotikabehandling. De skyddade bakterierna kan vid ett senare tillfälle gå ur värdcellen för att återinfektera urinvägarna. Ny forskning har visat att återkommande urinvägsinfektioner tycks vara associerade med invasiva intracellulära bakterier.

Idag finns inga diagnostiska metoder som kan identifiera individer som är bärare av intracellulära bakterier i urinblåsan eller som har en förhöjd risk att utveckla återkommande urinvägsinfektion. I projektet kommer vi att undersöka om olika biomarkörer i urinen (proteiner och mikroRNA) kan användas i klinisk diagnostik för att identifiera individer som har en högre benägenhet att få återkommande urinvägsinfektion. Detta skulle möjliggöra skräddarsydd behandling av dessa patienter. 

Ytterligare kunskap om hur IBC undviker värdens försvar och förståelse för varför vissa värdceller blir invaderade medan andra förblir icke-invaderade är av största vikt för att utveckla motåtgärder. För närvarande kartläggs helgenomssvaren hos IBC-bärande epitelceller och virulensfaktorsgener hos UPEC för att erhålla viktig kunskap om slemhinnans svar vid IBC-utveckling för att i slutändan kunna dämpa eller motverka invasion och IBC-formation.

Forskare