This page in English

Forskningsprojekt

Multiresistenta ESBL-producerande uropatogener - studier av antibakteriella strategier och mekanismer för patogenes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Katarina Persson

Forskningsämne

Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos människan och orsakas främst av uropatogena stammar av E. coli (UPEC). Multiresistenta bredspektrum betalaktamas (ESBL)-producerande uropatogener är idag ett växande globalt hot med begränsade alternativ till behandling. Nya terapeutiska strategier mot multiresistenta ESBL-producerande E. coli är nödvändiga för att kunna behandla infektioner som UVI i framtiden.

 • iRiSC studerar för närvarande rollen av kväveoxid och kolmonoxid som antimikrobiella medel mot UPEC, inklusive ESBL-producenter. Effekterna av dessa på intracellulära bakterier och biofilmbildning är centralt.

 • Vi är intresserade av den patogena potentialen hos ESBL-producerande stammar, särskilt dess potential att manipulera eller dämpa värdcellsaktivering.

 • Ökad kunskap om patogenes och virulens hos multiresistenta ESBL-producerande UPEC stammar är betydelsefullt för att kunna identifiera nya terapeutiska targets. 

Forskare