This page in English

Forskningsprojekt

Intraoperativ rekolonisering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet har i syfte att studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit 5 mg/ml samt att studera om det finns någon skillnad i bakterietillväxten på hud som desinfekterats med Klorhexidin sprit 5 mg/ml jämfört med desinfektion med Klorhexidin sprit 5 mg/ml i kombination med incisionsfilm eller incisionsfilm. I en första del av projektet, med cross-over design, ingick 10 försökspersoner där preoperativ tvätt och en simulerad operation gjordes för att ta fram en sensitiv odlingsmetod och studera om hypotesen var rimlig. Del två är en RCT studie av 140 patienter som ska genomgå CABG eller CABG + klaffbyte studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit, om det finns någon skillnad i bakterietillväxten på hud med eller utan incisionsfilm och på hud med eller utan hudtätningsfilm samt att studera om hudbakterier har kontaminerat subkutan vävnad under operationen och om postoperativa infektioner skiljer mellan grupperna.

Finansiärer

  • Capios Forskningsstiftelse
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Örjan Friberg, Region Örebro län