This page in English

Forskningsprojekt

E. coli -inducerad inflammation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Katarina Persson

Forskningsämne

Vid övre urinvägsinfektion ses ofta spridning till blodbanan, sepsis, och just Escherichia coli (E. coli) är den bakterie som oftast isoleras i blododlingar. Kunskap om inblandning av inflammasomer i E. coli-infektioner är sparsam och tidigare studier har föreslagit Toll-like receptors (TLR) som huvudsakliga regulatorer av inflammasom-aktivering.

I detta projekt undersöks samverkan av TLR och Nod-like receptors (NLR) för att förstå hur värdsvaret aktiveras och regleras vid E. coli-infektioner. Vi studerar välkarakteriserade uropatogena E. coli-stammar (t.ex CFT073) för att förstå vilka bakteriella virulensfaktorer som inducerar inflammasom-aktivering och via vilka mekanismer. Kliniska E. coli-isolat från patienter med cystit, pyelonefrit och urosepsis, vilka insamlats vid Karolinska Universitetssjukhuset, kommer att karakteriseras beträffande virulensfaktorer och inflammasom-aktivering.

Samarbetspartners