This page in English

Brigitte Mral

Tjänstetitel: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F3142

Brigitte Mral
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Brigitte Mral

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Senaste böcker: Kritisk retorikanalys (tills. m. Marie Gelang och Emelie Bröms), Retorikförlaget 2015, Krisretorik. Retoriska aspekter på Kriskommunikation (tills. m. Orla Vigsø)Retorikförlaget 2013och Bildens retorik i journalistiken (tills. m. Henrik Olinder), Norstedts förlag 2011.

Läs mer här om Bildens retorik i journalistiken, Krisretorik

Läs mer här om Kritisk retorikanalys

Aktuella forskningsintressen

Gäller frågor kring kriskommunikation, populistisk retorik, fredsretorik samt kvinnors retorik på 1900-talet. Ett nytt planerat forskningsprojekt handlar om "Science of science communication", i samarbete med bl.a. naturvetare.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt