This page in English

Forskningsprojekt

Hållbar dialog? Retorik i möten om kärnavfallshantering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Brigitte Mral

Forskningsämne

Helena Hansson-Nylunds avhandlingsarbete handlar om riskkommunikation som en del av demokratiskt beslutsfattande. Fokus ligger på eventuella retoriska problem som kan uppstå i mötet mellan expertis, allmänhet och politiker, samt hur olika former av retoriska strategier kan innebära både hinder och möjligheter för aktörerna att mötas och fatta beslut under osäkerhet. Den svenska kärnavfallshanteringen, och Kärnavfallsrådets dialogarbete, studeras som fall. Genom ett försök att sätta in dagens diskussioner mellan olika aktörer i ett historiskt perspektiv, poängteras aktörernas retoriska lärande och hanteringen av kommunikativa kriser.

Forskare

Forskargrupper