This page in English

Forskningsprojekt

Svenska kärnkraftverks kommunikation till allmänheten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Brigitte Mral

Forskningsämne

I avhandlingen studeras genom fallstudier ur olika perspektiv hur kriser och olyckor i svenska kärnkraftverk kommuniceras till allmänheten. Fokus ligger huvudsakligen på den kommunikation som härstammar direkt från organisationerna, så som t. ex. pressmeddelanden och hemsidor, vilken inte har filtrerats genom mediala kanaler. Genom att studera sådant som vilka områden argumenten är hämtade från, mottagaranpassning, och vilka språkliga uttryck och strategier som används granskas hållbarheten och relevansen i kommunikationen.

Forskare

Forskargrupper