This page in English

Forskningsprojekt

Kriskommunikation i praktiken (KIP)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Brigitte Mral

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande syftet med projektet är att öppna nya perspektiv på kriskommunikation utifrån både klassiska och moderna teorier och metoder inom retorikvetenskapen. Målet med studierna är att skapa en helhetsbild av de retoriska processer som omfattar såväl ställningstaganden och direktiv, formulerade inom olika ledningsfunktioner, som medieretoriken kring respektive kris och krisprocess. Det långsiktiga syftet är att omsätta de empiriska och teoretiska resultaten i en praktisk kunskapsprocess för målgrupper inom krishanteringsorganisationerna.

Vidareutveckling av projektet Retoriska aspekter på kriskommunikation (RAK)

Forskargrupper

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Samarbetspartners

  • Kärnavfallsrådet