This page in English

Forskningsprojekt

Kvinnors retorik i Sydafrika och Sverige: en komparativ studie i demokratisk dialog

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Brigitte Mral

Forskningsämne

Att studera kvinnors retorik är att studera demokrati. Eftersom kvinnors röster under lång tid har varit förtryckta och behövt övervinna många hinder, har kvinnor ofta utvecklat avancerade tekniker för att vara effektiva. Ett resultat av projektet är boken Women's Rhetoric som presenterar historiska, teoretiska och praktiska analyser av argumenterande kvinnor och därmed bidrar till en mer öppen och flexibel retorisk teori som undviker att exkludera allt som inte passar in i det vita, manliga och agonistiska mönstret för offentlig argumentation och kollektiva överläggningar.

Women's Rhetoric sammanställdes i samarbete med Centre for Rhetoric Studies vid Cape Town University på Örebro Universitets initiativ.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Philippe Joseph Salazar, Cape Town University