This page in English

Forskningsprojekt

Hotbilder och identitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är ett samarbete mellan medie- och retorikforskare vid Örebro Universitet och Försvarshögskolan i Stockholm (FHS) som studerar risk- och hot-diskurser i olika kontexter, inklusive medier, samt hur polarisering och konflikter kan eskaleras eller dämpas genom sinsemellan relaterade diskursiva konstruktioner av risker, hot och identiteter. I volymen Nohrstedt (ed.) Communicating Risks – Towards the Threat Society? (Nordicom 2010) presenteras projektets resultat i tio artiklar.