This page in English

Forskningsprojekt

Att utveckla interkulturell kompetens genom kollaborativ retorik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Brigitte Mral

Forskningsämne

I en globalt sammanlänkad värld behöver lärare kunna lära studenter interkulturell retorik. Cross-Cultural Rhetoric Project, som är finansierat av en donation från Wallenberg Global Learning Network, har utvecklat, genomfört och utvärderat en kurs syftande till utveckling av interkulturell kompetens genom samarbete, effektiv informationsanvändning och kommunikationsteknologier. Projektets övergripande mål är att skapa metakunskap om den viktiga roll interkulturell kompetens spelar i global kommunikation och internationella relationer

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Alyssa O Brian, Stanford University
  • Andrea Lunsford, Stanford University