This page in English

Dan Johansson

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: N4021

Dan Johansson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Dan Johansson

Introduktion

Dan Johansson disputerade i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan år 2001 med avhandlingen: The Dynamics of Firm and Industry Growth: The Swedish Computing and Communications Industry. Innan dess hade han tagit en ekonomie licentiatexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. År 2007 blev Dan Johansson docent i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan I Jönköping och år 2013 tillträdde han sin tjänst som professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Forskningsintresse

Entreprenörskap, familjeföretagande, växande företag och institutioner.

I sin forskning intresserar sig Dan Johansson för frågor som:
• Hur olika nationalekonomiska idétraditioner definierar entreprenören och entreprenörens ekonomiska funktion och vad detta får för konsekvenser för förståelsen av ekonomins funktionssätt?
• Är vissa typer av företag, till exempel nya, små, snabbväxande eller familjeföretag, viktigare än andra typer av företag för att skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt?
• I vilken utsträckning ett lands institutioner– “samhällets spelregler” – gynnar, eller missgynnar, produktivt entreprenörskap, innovationer och konkurrenskraftigt företagande?

Curriculum vitae

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)