This page in English

Forskningsprojekt

Snabbväxande företag och kunskapsöverföring

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att studera hur rekrytering av personer i arbetsledande ställning och specialister påverkar företags tillväxt.

Hänsyn tas bland annat till företagsstorlek, bransch och familjeägande.

Finansiärer

Samarbetspartners