This page in English

Forskningsprojekt

Tjänstefiering och internationalisering av tillverkningsindustrin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Tillverkningsindustrin står för en stor del av svensk utrikeshandel och cirka en tredjedel av förädlingsvärdet och sysselsättningen i det privata näringslivet i Sverige. Industrin internationaliseras alltmer genom exempelvis genom deltagande i globala värdekedjor och utsätts för allt större internationell konkurrens. Ett möjligt led i förnyelsen är industrin är dess tjänstefieringen. Tjänstefieringen innebär ett större fokus på tjänster i industrin, i form av inköp, import, egen produktion, försäljning och export av tjänster. I forskningen undersöker vi både omfattningen av tjänstefieringen och dess drivkrafter samt effekter. Ett särskilt fokus är på hur tjänstefieringen och globaliseringen i form av globala värdekedjor interagerar.