This page in English

Forskningsprojekt

Växande företag och tillväxthinder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med föreliggande projekt är, för det första, att studera vilka företag som växer, exempelvis nya, små, gamla, stora, snabbväxande eller familjeföretag, För det andra, i vilken utsträckning institutioner, det vill säga "samhällets spelregler", fungerar som tillväxthinder för dessa företag, exempelvis skatter och arbetsmarknadslagstiftning.

Forskare