This page in English

Forskningsprojekt

Familjeföretagandets betydelse

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns ett ökat intresse för familjeföretagandets betydelse. Emellertid identifieras inte familjeföretag i statistiken, vilket gör att vår kunskap om familjeföretag är begränsad. De svenska skattereglerna för fåmansföretag möjliggör identifikation av familjeföretag. Syftet med föreliggande projekt är att utarbeta en metod för att identifiera familjeföretag och mäta deras ekonomiska betydelse.

Forskare

Samarbetspartners