This page in English

Forskningsprojekt

Vilka företag anställer de arbetslösa?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns en omfattande forskning om växande företag, bland annat studeras vilka företag som ökar sin sysselsättning. Med något enstaka undantag har forskningen inte studerat om de som anställs är arbetslösa eller redan har ett arbete. Svaret på denna fråga har avgörande betydelse för effekterna på den totala sysselsättningen Analysen förutsätter tillgång till så kallade” matched employer-employee data” med detaljerad information om såväl företag som anställda, vilket få länder förutom Sverige har.

Syftet med föreliggande projekt är att undersöka vilka företag som anställer de arbetslösa.

Forskare