This page in English

Forskningsprojekt

Tillväxthinder i små och medelstora företag

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att studera tillväxthinder i små och medelstora företag (SMEs). Analysen utgår bland annat från undersökningar som i deskriptiv analys indikerar att företag med 10-49 anställda upplever tillväxthinder i högre utsträckning än mindre och större företag.
Bland annat undersöks om sambandet kvarstår när hänsyn tas till andra variabler än företagsstorlek, exempelvis branschtillhörighet.

Finansiärer